Gemeenschappelijk wonen

Een vrouw staat op haar terras dat uitgeeft op de binnentuin van het cohousingproject Brutopia in Vorst.
Schrijf in voor een woontour

Gemeenschappelijk wonen (vooral bekend van 'cohousing') is een overkoepelende term om allerlei woonvormen te omschrijven waar in mindere of meerdere mate van betrokkenheid samengeleefd wordt tussen bewoners uit verschillende gezinnen.

Eerst Brussel verkennen met een woontour?

Ga mee op woontour met de bus of de fiets. Tijdens de tour leert u de wijken beter kennen en krijgt u meer informatie over de sfeer, het openbaar vervoer, enzovoort.

Op zondag 20 mei 2018 organiseert Wonen in Brussel, samen met Brukselbinnenstebuiten en Samenhuizen een woontour rond cohousing. Hou deze datum alvast vrij. Meer informatie volgt vanaf maart op deze website.

Er bestaan 2 categorieën van gemeenschappelijk wonen:

Naargelang de graad van gemeenschappelijkheid, de grootte van de gemeenschap, de aard van de doelgroep, de juridische structuur, de duurzaamheid van het engagement en eventueel bijzondere accenten (ecologisch, spiritueel, woon-werk, zorgaanbod,...) onderscheiden we verschillende types van gemeenschappelijk wonen.

 • cohousing: cohousing en co-wonen
 • woningen ‘onder één dak’: gemeenschapshuis, kangoeroewonen (2 generaties/gezinnen onder één dak), woongroep of leefgemeenschap

Cohousing en co-wonen

Hier gaat het over verschillende privéwoningen die tot één woonproject behoren. Naast de privéwoningen heeft het woonproject ook één of meerdere gemeenschappelijke voorzieningen: keuken, feestzaal, kelder, tuin, speelkamer, washok, fietsstalling, atelier, multifunctionele ruimte …

Er wordt vaak gesproken over cohousing langs de ene kant en co- wonen langs de andere kant.

Cohousing is sterk gelijkend op co-wonen maar er is wel een keuken/eetzaal op gemeenschapsniveau waar bewoners minstens enkele keren per week (soms dagelijks) de kans krijgen om samen te eten. Bij co-wonen is de gedeelde ruimte dus beperkter.

Enkele Brusselse voorbeelden:

Onder één dak

In tegenstelling tot cohousingprojecten, waarbij verschillende units zich op één terrein verenigen, hebben we het bij ‘onder één dak’ over :

 • gemeenschapshuizen: gedeeld door studenten of jong-werkenden. Privé hebben ze meestal een slaapkamer, de rest van het huis wordt gemeenschappelijk gebruikt.
 • woongroepen: meer privéruimte dan in een gemeenschapshuis. Het is meestal duurzamer dan een gemeenschapshuis omwille van de inwoners die al wat ouder zijn (ook senioren).
 • leefgemeenschappen: duurzamer karakter en een grotere mate van gemeenschappelijkheid. Het huishouden wordt voor het grootste deel gemeenschappelijk georganiseerd. Er is meestal een zekere ideologische factor die de bewoners bindt: religie, ecologie, solidariteit ...

Enkele Brusselse voorbeelden:

Meer informatie en advies over gemeenschappelijk wonen?

Samenhuizen vzw wil gemeenschappelijk wonen bekender maken en ondersteunen. Dat doen ze door:

 • informatie ter beschikking te stellen aan belangstellenden en initiatiefgroepen;
 • de belangen van projecten te verdedigen;
 • bijdragen te leveren aan de beleidsontwikkeling op het gebied van huisvesting;
 • informatie- en ervaringsuitwisseling tussen de projecten van gemeenschappelijk wonen mogelijk te maken en te bevorderen.

www.samenhuizen.be
info@samenhuizen.be
0489 92 64 64
Toekomststraat 6, 1800 Vilvoorde

Samenhuizendag in mei

In het derde weekend van mei organiseert Samenhuizen vzw de Samenhuizendag, een 2-daags evenement waarbij bestaande en opstartende woongemeenschappen hun deuren openstellen voor het brede publiek. Deze dagen zijn een uitgelezen kans om eens sfeer op te snuiven in gemeenschappen, te kijken hoe zij dingen aanpakken en ervaringen uit te wisselen. Wonen in Brussel, Brukselbinnenstebuiten en Samenhuizen organiseren op zondag 20 mei een woontour over cohousing in Brussel. 

Meer informatie vanaf april op samenhuizen.be

Nieuwe regeling rond medehuren in Brussel

Om wonen in Brussel betaalbaar te houden gaan steeds meer mensen een huis of een appartement delen. In de nieuwe huurwet wordt deze vorm van wonen nu officieel gereglementeerd.

Voortaan zijn de verschillende huurders en verhuurder door slechts één huurcontract verbonden. Bovendien wordt er verplicht een medehuurpact aan het contract toegevoegd. Dat bevat de gemeenschappelijke leefregels voor de huurders onderling.

Meer informatie over de nieuwe regelgeving rond medehuren.

Meer informatie over de nieuwe huurwet in Brussel.

Andere interessante links

 • www.appartager.be: bevat een heleboel interessante aanbiedingen voor wie op zoek is naar een kamer of een huisgenoot.
 • www.facebook.com/groups/195527370457521: deze Facebookgroep is enorm populair onder jongeren in Brussel. U vindt er oproepen van mensen die een kamer of appartement te huur aanbieden of zij die op zoek zijn naar huisgenoten of appartementsgenoten.
 • www.cohabs.com: gemeenschapshuizen met aantrekkelijke binnenhuisarchitectuur. 
 • www.ikoab.com: kamerverhuur in gemeenschapshuizen.