Onroerende voorheffing

Een moderne witte villa in een groene buitenwijk van Ukkel.

Wie eigenaar is van een onroerend goed (bijvoorbeeld een woning), moet elk jaar een belasting betalen op dat goed: de onroerende voorheffing.

Sinds 2016 steeg de onroerende voorheffing met 12 %. Eigenaars van een enige en eigen woning kunnen wel een premie aanvragen om deze verhoging te compenseren, namelijk de premie BE HOME.

Stijging van 12 procent

De onroerende voorheffing bestaat uit 3 componenten:

 • het gewestelijk aandeel
 • de daarop geheven agglomeratieopcentiemen 
 • de gemeentelijke opcentiemen. 

De verhoging van de onroerende voorheffing wordt doorgevoerd via een aanpassing van de tweede component, namelijk de agglomeratieopcentiemen die van 589 naar 989 stijgen. Dat komt uit op een stijging van ongeveer 12%, afhankelijk van de gemeente waarin de woning gelegen is.

Berekening onroerende voorheffing

Deze belasting moet betaald worden door de persoon die op 1 januari van het jaar in kwestie eigenaar is van het onroerend goed. Het kadastraal inkomen (KI) van een gebouw dient als basis voor de berekening van de onroerende voorheffing.

De onroerende voorheffing bestaat uit:

 • Een deel voor het Brusselse gewest: 1,25 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen (0,8% voor de eigendom die als sociale woning of via een sociaal verhuurkantoor wordt verhuurd)
 • Een deel voor de agglomeratie: 989 opcentiemen 
 • Een deel voor de gemeenten: zie tabel

Het deel voor de agglomeratie en voor de gemeente wordt berekend in zogenaamde opcentiemen op gewestbelasting. 100 opcentiemen komt overeen met 1 euro bijkomende belasting die aan het gewest verschuldigd is.

GemeenteGemeentelijke opcentiemen (2018)
Anderlecht3000
Brussel (centrum, Laken, Haren, NO Heembeek)2950 
Elsene2760 (2017)
Etterbeek2966 
Evere3200 
Ganshoren2990 
Jette3290 (2017)
Koekelberg3090 
Oudergem1990
Schaarbeek3390
Sint-Agatha-Berchem2750 
Sint-Gillis2960 (2017)
Sint-Jans-Molenbeek3350 
Sint-Joost-ten-Node2980
Sint-Lambrechts-Woluwe2700 (2017)
Sint-Pieters-Woluwe2200
Ukkel2940 
Vorst3120 
Watermaal-Bosvoorde2800 

Een voorbeeld:

We berekenen de onroerende voorheffing van een gebouw gelegen in 1000 Brussel met een geïndexeerd KI van 2000 euro.

 • deel Brusselse gewest: 1,25% van 2000 = 25 euro
 • deel agglomeratie: 989/100 x 25 = 247 euro
 • deel gemeente: 2950/100 x 25 = 737,5 euro

Totaal te betalen onroerende voorheffing: 1009,5 euro

Verminderingen, premie BE HOME en gemeentelijke premie

Verminderingen

In bepaalde gevallen krijgt u vermindering op de onroerende voorheffing.
Verminderingen die uitsluitend voor de eigenaar of vruchtgebruiker gelden:

 • Vermindering bescheiden woning: wanneer het KI van alle in België gelegen eigendommen lager is dan 745 euro.
 • Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) krijgen sinds 1 januari 2018 een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing (voor 2018 kregen ze een korting van 36%). Bepaalde gemeenten bieden ook een premie die overeenstemt met een deel van de onroerende voorheffing van het goed dat wordt verhuurd aan het SVK.
 • Kwijtschelding of proportionele vermindering wegens niet rendabel of wegens inkomensverlies.

Verminderingen toegestaan aan zowel de eigenaar als de huurder:

 • Vermindering voor het gehandicapte gezinshoofd
 • Vermindering voor de grootoorlogsinvalide
 • Vermindering voor kinderen en gehandicapte personen ten laste

Premie BE Home

De Brusselse eigenaar-bewoner krijgt een premie van 120 euro om de verhoging van de onroerende voorheffing te compenseren. Dat is de premie BE HOME.

Gemeentelijke premie?

Naar aanleiding van de fiscale hervorming lanceerde de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een nieuwe premie voor eigenaar-bewoners. Ga na of uw gemeente ook zo'n premie heeft. 

Meer informatie

Wilt u het opcentiemen en het belastingsreglement per gemeente opzoeken? Die informatie vindt u via Editoria, de website die alle publicaties van het gewest bundelt.

Of neem contact op met de gemeente in kwestie.

Sinds 1 januari 2018 heeft Brussel Fiscaliteit het beheer van de Brusselse onroerende voorheffing overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Brussel Fiscaliteit is voortaan bevoegd om alle aanvragen te behandelen, met inbegrip van de lopende dossiers.

Voor informatie over het bedrag van de onroerende voorheffing en de verminderingen kan u terecht bij:

Brussel Fiscaliteit
Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel
info.fiscaliteit@gob.brussels
02 430 60 60