Een website boordevol informatie over wonen in Brussel

_De woontours van Wonen in Brussel

Nieuws

30/03/2018
huisbezoek met groep aan cohousingproject in Brussel aan het kanaal.
Persbericht van Samenhuizen vzw- Uit de gegevens van Samenhuizen vzw over bestaande en opstartende gemeenschappelijke woonprojecten blijkt dat het aantal cohousingprojecten de komende jaren zal verdubbelen.  Het gaat om projecten waar mensen en gezinnen in een zelfstandige woning wonen, maar met hun buren minstens een tuin en functionele ruimtes zoals een fietsenberging e
14/03/2018
foto van Lander Loeckx
Vanaf 2018 geldt de vermindering van 20 procent op de onroerende voorheffing in het Brussels gewest voor elke persoon met een handicap, of men nu gezinshoofd is of niet.Dat staat in het ontwerp van ordonnantie over de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels gewest dat de commissie Financiën van het Brussels Parlement maandag goedkeurde.
16/03/2018
bord te huur aan gevel
Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels minister van Huisvesting Céline Fremault (CDH) hebben een nieuw huurwaarborgstelsel voorgesteld om de toegang tot huisvesting voor minderbedeelde personen te vergemakkelijken. 

Pages