Huurproblemen

De notaris

Een notaris is goed geplaatst om u te adviseren, ook over huren. Als u naar de notaris stapt voor eenvoudige informatie, zal hij daarvoor niets aanrekenen. Gaat het over een ingewikkelde zaak, vraag dan gerust op voorhand wat het zal kosten.

www.notaris.be

Justitiehuizen

Een van de opdrachten van een justitiehuis is het geven van juridische eerstelijnsbijstand en eerstelijnshulp. De eerstelijnswerking bestaat erin alle personen met vragen of moeilijkheden over welbepaalde domeinen van justitie, te onthalen en te informeren. 

De justitieassistenten behandelen aangelegenheden die gelinkt zijn aan de activiteiten van het justitiehuis (o.a. strafrechterlijke opdrachten, slachtofferonthaal, burgerrechtelijke opdrachten). De advocaten behandelen alle juridische eerstelijnsvragen (waaronder huurgeschillen).

De dienstverlening is gratis en anoniem.

Justitiehuis Brussel (Nederlandstalig)
www.justitiehuizen.be/brussel
justitiehuis.brussel@wvg.vlaanderen.be
02 557 76 11
Regentschapsstraat 63 (tweede verdieping), 1000 Brussel

Permanentie advocaten: iedere eerste en derde donderdag van de maand van 17 u. tot 19 u.

Bureau voor juridische bijstand

Zij geven zowel eerstelijns- als tweedelijnsbijstand. Dit betekent dat ze niet enkel informatie geven, maar ook bijstand verlenen over een procedure of bijstand bij een geding met inbegrip van de vertegenwoordiging voor de rechtbank.

Telebalie: van maandag tot vrijdag van 14 u. tot 17 u.: 02 511 50 45
Regentschapsstraat 63 (eerste verdieping), 1000 Brussel
Ter plaatse permanentie van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 11 u. (In juli en augustus op maandag, woensdag en vrijdag.)
www.advocaat.be

De wetswinkel vzw

Bij de wetswinkel kan u terecht voor advies over alle soorten juridische problemen. Ze geven steeds een eerste algemeen en oriënterend advies. Indien een probleem te complex of te technisch is, zal het advies worden nagezonden. Zo nodig wordt verwezen naar een bevoegde dienst. Een consultatie kost 15 euro.

Afdeling Brussel
Gemeenschapscentrum De Markten
www.dewetswinkel.be
Secretariaat (geven geen advies): 070 22 58 88
Oude Graanmarkt 5, 1000 Brussel
Elke donderdag van 19 u. tot 20.30 u.