Huurwaarborg lenen

Een vrouw koopt fruit en groenten aan een marktkraam
Brussel eerst beter leren kennen?

Wanneer u een woning huurt, moet u ook een huurwaarborg betalen. Deze bedraagt maximaal 2 maal de maandelijkse huurprijs en wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

Heeft u onvoldoende financiële middelen om de huurwaarborg te betalen? Vraag dan hulp bij het Woningfonds. Dat kunt u doen op 2 manieren:

  1. via een interestloze lening 
  2. via het BRUHWA-fonds

Krijgt u al hulp van een OCMW (leefloon of hiermee gelijkgesteld, maatschappelijke hulp, ...)? Is uw inkomen laag of heeft u veel schulden? Vraag dan het OCMW voor financiële hulp bij de huurwaarborg.

Een interestloze lening 

Bij het Woningfonds kunt u tot 100% van de huurwaarborg lenen. U heeft 24 maanden tijd om het bedrag terug te betalen. U betaalt geen rente op de lening.
Voorwaarden voor de lening van de huurwaarborg:

Inkomensvoorwaarde
Bekijk wat het maximum netto belastbaar inkomen is om een lening aan te vragen. 

Het Woningfonds zal nagaan of u over voldoende middelen beschikt om de huur plus de maandelijkse afbetaling van de gevraagde lening te betalen. Het Woningfonds zal ook nagaan of u elders geen schulden hebt.

Andere voorwaarden

  • U moet minstens 18 jaar zijn.
  • De woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.
  • De woning mag geen eigendom zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of een openbare vastgoedmaatschappij.
  • U moet zich domiciliëren in de gehuurde woning binnen de 3 maanden volgend op de ondertekening van de huurovereenkomst.
  • U mag geen eigenaar zijn van een onroerend goed. U moet een huurcontract afsluiten voor minstens 12 maanden.

Meer informatie
Gewestelijke leningen voor huurwaarborg
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Het BRUHWA-fonds

Voor personen die niet in staat zijn om een lening terug te betalen, zelfs zonder interest, heeft het Woningfonds nog een alternatief: het BRUHWA-fonds. Het BRUHWA-fonds stort op anonieme wijze de vereiste som voor de aanleg van de waarborg op een bankrekening op naam van de huurder.

Als zijn inkomsten voldoende zijn, zal de huurder maandelijks een bijdrage (tussen 5 en 30 euro) aan BRUHWA terugbetalen. Als dat niet het geval is, kan de huurder bekomen dat het OCMW bij BRUHWA borg staat en dan dient er helemaal niets betaald te worden. Op het ogenblik dat de huurovereenkomst afloopt, worden de bijdragen integraal aan de huurder terugbetaald na aftrek van de sommen die eventueel aan BRUHWA verschuldigd zijn.

Meer informatie
BRUHWA-fonds
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene