Links

Brussel

 • Stadsmus: lees de Stadsmus, een praktische informatiegids van de VGC over Brussel en kom alles te weten over vrije tijd, wonen, mobiliteit, gezondheid …
 • Bruzz: het Nederlandstalige mediakanaal over Brussel. Een goede informatiebron voor nieuwe woningprojecten en andere stedelijke infrastructuurprojecten. 
 • Muntpunt: is een belevingsbibliotheek en informatiecentrum voor het Nederlandstalige leven in Brussel. 
 • Bral: deze Brusselse vereniging zet zich in voor een leefbare stad. De site bevat een heleboel nuttige informatie over thema's als wonen, mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling.
 • visit.brusselsis het toeristisch communicatieagentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar doel is het uitbreiden en versterken van het imago van de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen.

Overheid

 • www.vgc.be: de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Vlaamse overheid in Brussel
 • www.raadvgc.be: de Raad van de VGC, het Gemeenschapsparlement van de Brusselse Vlamingen
 • be.brussels: het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • www.blbe.be: Europe.Brussels Liaison Office (het vroegere Verbindingsbureau Brussel - Europa)

Wonen

 • www.huisvesting.brussels: portaalsite van het Gewest over huisvesting
 • sociaal.brussels: in het onderdeel huisvesting vindt u alle Brusselse huisvestingsorganisaties (huurbegeleiding, koopinformatie, sociale huisvesting, juridisch advies, ...).
 • Een woning aanpassen. Het Steunpunt Woningaanpassing biedt ondersteuning aan iedereen (bejaarden, andersvaliden ...) die zijn woning wil aanpassen en deze woning veilig, comfortabel en toegankelijk wil maken. www.woningaanpassing.be.
 • www.accesshouse.be: vastgoedwebsite voor mensen met een beperkte mobiliteit
 • Huisvestingsplan: het huisvestingsplan van het Brusselse gewest
 • www.curbain.be: de Stadswinkel geeft informatie en advies over renovatie- en bouwprojecten.
 • http://blog.smartsyndic.be: informatiepunt voor mede-eigenaars in Brussel
 • www.ve-pr.be: Verenigde Eigenaars. Een vereniging die juridisch advies geeft aan eigenaars.
 • www.ordevanarchitecten.be: de Orde van Architecten van België
 • De Brusselse huisvestingscode: bevat een reeks formaliteiten waaraan een woning in Brussel moet voldoen om te huur aangeboden te kunnen worden.
 • www.renovassistance.be: vzw Renovassistance, renovatie van woningen voor verhuur aan kansarme gezinnen.
 • www.stadim.beStadim is de onafhankelijke specialist in studies, advies en schattingen en strategie.
 • www.rbdh-bbrow.be: Brusselse Bond voor het Recht op Wonen is een tweetalige groepering samengesteld uit een 50-tal verenigingen die elk op hun terrein werk maken van de realisatie van het Recht op Wonen en ijveren voor degelijke en betaalbare woningen.
 • www.camelotproperty.com: Camelot doet ook in Brussel aan leegstandsbeheer en verhuurt tijdelijk leegstaande panden aan een lage huurprijs. 
 • cheznous.bijons: begeleidingsdienst voor daklozen
 • www.home-info.be: informatie over rusthuizen en andere woonvormen voor ouderen in het Brusselse gewest en Halle-Vilvoorde
 • www.samenhuizen.be: Samenhuizen vzw promoot en ondersteunt alle vormen van gemeenschappelijk wonen (cohousing, centraal wonen, kangoeroewonen, en veel meer).
 • De huurdersbond verleent juridisch advies voor een huurder met een huisvestingsprobleem.
 • www.appartager.be bevat een heleboel interessante aanbiedingen voor wie op zoek is naar een kamer of een huisgenoot.

Stedenbeleid

 • www.wijkmonitoring.brussels: de Wijkmonitoring is een dynamisch en interactief opvolgingsinstrument voor de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via kaarten, tabellen en grafieken wordt de situatie van de wijken voor verschillende thematieken getoond: demografie, economie, huisvesting, woonomgeving, ...
 • www.wijken.brussels: duurzame wijkcontracten in Brussel
 • www.brussels-gardens.be: parken in Brussel
 • www.thuisindestad.be: 'Thuis in de stad' is de noemer waaronder tal van projecten vallen, die de leefbaarheid in de steden moet bevorderen.