Huurwaarborg lenen

Een vrouw koopt fruit en groenten aan een marktkraam
Brussel eerst beter leren kennen?

U kunt de huurwaarborg voor uw huurwoning lenen bij het Woningfonds van Brussel. 

De huurwaarborg bedraagt maximaal 2 maal de maandelijkse huurprijs en wordt gestort op een geblokkeerde rekening op naam van de huurder.

Het Woningfonds kan u tot 90% van de huurwaarborg lenen. U heeft 18 maanden tijd om het bedrag terug te betalen. U betaalt geen rente op de lening.

Voorwaarden voor de lening van de huurwaarborg:

Inkomensvoorwaarde
Bekijk wat het maximum netto belastbaar inkomen is om een lening aan te vragen. 

Het Woningfonds zal nagaan of u over voldoende middelen beschikt om de huur plus de maandelijkse afbetaling van de gevraagde lening te betalen. Het Woningfonds zal eveneens nagaan of u elders geen schulden hebt.

Andere voorwaarden

  • U moet minstens 18 jaar zijn.
  • De woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.
  • De woning mag geen eigendom zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij, een openbare vastgoedmaatschappij of het Woningfonds. 
  • U moet zich domiciliëren in de gehuurde woning binnen de 3 maanden volgend op de ondertekening van de huurovereenkomst.
  • U mag geen eigenaar zijn van een onroerend goed. U moet een huurcontract afsluiten voor minstens 12 maanden.


Woningfonds
Gewestelijke leningen voor huurwaarborg
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene