Citydev.brussels

woningen Citydev in Molenbeek aan het kanaal

Citydev.brussels (de vroegere GOMB) brengt betaalbare nieuwbouw- of gerenoveerde woningen (meestal appartementen) op de markt voor alleenstaanden en gezinnen met een middelgroot inkomen. 

Dat doet ze aan zeer interessante prijzen. Dankzij subsidies van het Gewest ligt de verkoopprijs een pak onder de prijs die u op de privémarkt betaalt. Volgens schattingen zijn de woningen gemiddeld 25 à 30 % goedkoper dan de woningen op de privémarkt.

Kandidaat-kopers moeten aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. De belangrijkste zijn:

 • Minstens 18 jaar zijn.
 • U of uw echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner mag geen andere woning bezitten of in vruchtgebruik hebben.
 • In België onderworpen zijn aan de personenbelasting.
 • Binnen de 6 maanden na de aankoop zijn hoofdverblijfplaats in het aangekochte goed vestigen en er minstens 20 jaar blijven wonen.
 • Het maximumgezinsinkomen mag in 2018 niet hoger liggen dan de waarden in de onderstaande tabel:

  Aantal personen ten lasteMaximum gezinsinkomen (in euro)
  062.736,11
  168.590,87
  271.518,92
  per bijkomende persoon+ 2.928,05

Het gezinsinkomen wordt bepaald op basis van de helft van het laagste inkomen en het volledig inkomen van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner met het hoogste inkomen.

Het is ook mogelijk een woning van citydev.brussels te kopen om nadien te verhuren, als koper-investeerder dus. Dit is echter pas mogelijk 12 maanden nadat eerst alle woningen aangeboden werden aan de kandidaat-kopers die er zelf willen gaan wonen. Als investeerder mag u er zelf niet gaan wonen. Het is dus niet mogelijk een appartement te kopen om er te wonen en tegelijkertijd andere kamers onder te verhuren. Verder legt de citydev.brussels eveneens een beperking op de huurprijs.

Om een woning te kunnen kopen, moet u zich eerst inschrijven in het register van kandidaat-kopers. Dat duurt slechts enkele minuten en kan via de website van de citydev.brussels.

Meer informatie
www.citydev.brussels
info@citydev.be
02 422 51 11
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek