Vraag uw energiepremie online aan

Wilt u een energiepremie aanvragen? Voortaan kunt u uw aanvraag online indienen via de website van Leefmilieu Brussel. Weet dat er voldoende budget overblijft om tot het einde van dit jaar in te spelen op de premieaanvragen en dat er ook een Brusselse groene lening bestaat om tegen een lage rentevoet energiebesparende werken uit te voeren. 

Meer toegankelijke Energiepremies

  • Een eenvoudigere procedure:
    • Gezinnen en mede-eigendommen kunnen hun premieaanvragen voortaan indienen via de Irisbox-toepassing op de website van Leefmilieu Brussel ;
    • Dankzij een uniek formulier kunnen de aanvragers verschillende premieaanvragen tegelijk indienen. De indieningstermijn van 4 maanden na de saldofactuur blijft gelden voor elke premie.
  • Zelfde budget, zelfde voorwaarden als in 2016:
  • Een globale jaarlijkse enveloppe van 22 miljoen euro;
  • 3 prioritaire domeinen: de audit, isolatie en verwarming;
  • De hoogste categorie van premies voor de collectieve voorzieningen, de mede-eigendommen, en de eigenaars-verhuurders (onder voorwaarden).

Meer informatie?

Surf naar de website van Leefmilieu Brussel.