Sociale lening

Een koppel jogt in het Josaphatpark in Schaarbeek.

Voor het bekomen van een voordelige hypothecaire lening kan u in Brussel terecht bij:

Woningfonds

Het Woningfonds kent voordelige hypothecaire leningen toe aan gezinnen met een middelgroot of laag inkomen.
U kunt ook een extra energielening aanvragen bovenop uw hypothecaire lening.  

Er zijn een aantal algemene voorwaarden waar u rekening mee moet houden voor beide leningen:

 • Permanent in België verblijven.
 • Geen eigenaar zijn van een woning.
 • Een woning verwerven in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • De woning mag niet onbewoonbaar zijn.
 • U moet met uw gezin binnen een termijn van 6 maanden de volledige woning betrekken na het afsluiten van een lening.

Hieronder geven we specifieke informatie per type lening: de hypothecaire lening en de energielening.  

Hypothecaire lening

De voordelige hypothecaire lening kan u aangaan voor het kopen of bouwen van een woning. Het Woningfonds staat sinds februari 2015 leningen toe tot 120% van de verkoopwaarde, die ook eventuele renovatiekosten of aktekosten kunnen dekken.

1. Inkomensvoorwaarde

Een voorwaarde is dat het gezinsinkomen een bepaalde grens niet mag overschrijden, afhankelijk van het aantal personen ten laste. Het gaat om uw belastbare inkomsten, zoals vermeld op uw aanslagbiljet. Voor 2017 is dat:

 • 46.653 euro - alleenstaande
 • 57.021 euro* - gezin met minstens 2 personen, maar met 1 inkomen
 • 72.572 euro* - gezin met minstens 2 personen, maar met 2 inkomens

*Dit bedrag wordt verhoogd met ongeveer  5.100 euro per persoon ten laste, met een maximum van 4 vermeerderingen.

2. Maximale waarde van uw woning en het maximumbedrag van uw krediet

Een andere voorwaarde is dat de marktwaarde van uw woning en het bedrag van uw krediet niet hoger mogen liggen dan:

 • 305.823 euro - gezin met 1 of 2 personen
 • 336.405 euro - gezin met 3 personen
 • 366.988 euro - gezin met 4 personen
 • 397.570 euro - gezin met 5 personen
 • 428.152 euro - gezin met 6 personen
 • 458.735 euro - gezin met 7 personen en meer

De berekening van de rentevoet hangt af van verschillende factoren (aantal kinderen ten laste, inkomen, of het om een gesubsidieerde woning gaat of niet …). De rentevoet schommelt tussen 1,7 % en 3 % (tot 3,5 % voor woningen van Citydev). Raadpleeg de folder voor meer informatie.

Een gedetailleerd reglement vindt u op www.woningfonds.be.

Meer informatie
www.woningfonds.be
info@wffl.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Energielening – Krediet energieprestatie

Het Woningfonds geeft een krediet van maximum 25.000 euro met een jaarrentevoet van 0 tot 2 % (afhankelijk van uw inkomen) voor de financiering van werken om de energieprestatie van uw woning te verbeteren. Wie al een lening bij het Woningfonds heeft of wie op het punt staat een lening bij het Woningfonds af te sluiten, komt hiervoor in aanmerking.

Voorwaarden:
Het gebouw waarin de werken zullen worden uitgevoerd moet ten minste vijf jaar geleden voor de eerste keer bewoond zijn geweest.

Ter illustratie: volgende werken zouden kunnen gefinancierd worden door dit deel van het krediet, met dien verstande dat het Fonds zich het recht voorbehoudt om vast te stellen welke werken prioritair zijn:

Isolatie en ventilatie

 • dakisolatie
 • isolatie van de muren
 • vloerisolatie
 • isolerende beglazing
 • groendak
 • buitenzonnewering
 • ventilatie

Verwarming

 • ketel
 • verwarmingsinstallatie
 • warmwaterboiler
 • thermische regeling
 • warmtepomp

Hernieuwbare energie

 • thermische zonnepanelen
 • fotovoltaïsche panelen
 • warmtekrachtkoppeling

Meer informatie
www.woningfonds.be
info@wffl.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Lening bij een erkende sociale kredietvennootschap

Dankzij de waarborg voor de goede afloop toegestaan door het Gewest en een bevoorrecht fiscaal statuut, kennen bepaalde instellingen hypothecaire leningen toe tegen beperkte rentevoeten, aan personen die in de privésector geen haalbare oplossing zouden vinden.

Bij een sociale lening kijkt men niet naar het inkomen.

De maximumwaarde (of de waarde waartegen u de woning ten hoogste kunt aankopen) is afhankelijk van de samenstelling van het gezin:

Aantal kinderen ten lasteMaximale waarde (in EUR)
0205.278,36
1225.806,73
2246.335,09
3266.863,46
4287.391,82
5307.920,19

Gezinslid met ernstige handicap = extra kind ten laste
Op het moment waarop de lening wordt afgesloten mag u geen andere woning bezitten.

Een sociale lening heeft, buiten een lage rentevoet, nog andere voordelen:

 • Geen dossierkosten, enkel schattingskosten.
 • De notaris rekent de helft van zijn ereloon aan voor de leningsakte.
 • 100% lening.
 • Fiscale voordelen

Adressen van de Brusselse erkende sociale kredietvennootschappen:

Crédit Immobilier pour H.B.M.
credit.immobilier@online.be
02 513 31 39
Koninklijke Prinsstraat 33, 1050 Elsene

Gewestelijke Maatschappij Voor Huisvestingskrediet
www.gmhk.be 
info@srcl-gmhk.be
02 511 60 06
Belliardstraat 3, 1040 Brussel

Le Crédit Ouvrier
credit-ouvrier.bxl@skynet.be
02 672 29 95
IJsvogellaan 19/21, 1170 Watermaal-Bosvoorde

Socodix
www.socodix.be
socodix@skynet.be
02 465 84 93
Dr. A. Schweitzerplein 8, 1082 Sint-Agatha-Berchem

Le Petit Propriétaire
www.petitproprietaire.net
petit.prop@online.be
02 770 01 65
Ophaalbrugstraat 1, 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe