Renovatiepremies

Een bovenaanzicht van twee smalle straten met rijwoningen en bomen.

Waarvoor dient de renovatiepremie?

De renovatiepremie (ofwel de premie voor de renovatie van het woonmilieu) gaat over werken die de stabiliteit, veiligheid en gezondheid garanderen of de woning moderniseren en het comfort ervan verhogen. Deze premie moet eigenaars helpen om de bewoonbaarheid, het elementaire comfort en de veiligheid van hun woning te verbeteren.

Welke werken?

 • stabiliteit van het gebouw
 • dak
 • gevelbekleding, bepleistering
 • ramen
 • behandeling tegen vocht en huiszwam
 • gas-, elektriciteits-, sanitaire en verwarmingsinstallaties
 • geluids- en thermische isolatie
 • rioleringen
 • herstelling, vervanging of plaatsing van een regenwatertank

Andere mogelijke werken

 • Werken die de woonruimte aanpassen aan de behoeften van het gezin.
 • Werken die de toegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren.

Voorwaarden

 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • Eigenaars moeten de woning bewonen of zich in de woning vestigen voor een periode van minimum 5 jaar vanaf het vereffenen van de premie. Woningen die verhuurd worden komen niet in aanmerking, tenzij u verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK).
 • Het percentage van de tussenkomst hangt af van de ligging van de woning (perimeter) en het belastbaar inkomen van het gezin (basis = uw laatst ontvangen aanslagbiljet).

   Ligging van de woning
  InkomensplafondGebied wijkcontractIn RVOHR*Buiten deze perimeters
  Tot € 33.52570%70%70%
  € 33.525 tot € 67.05050%40%30%
  Boven € 67.05040%30%0
  Eigenaar die verhuurt aan een SVK80%80%80%
  * RVOHR: Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie
  Om de perimeter te kennen waarin uw woning gelegen is, surft u naar www.huisvesting.brussels en geeft u uw adres in onder "zoek een straat op". 

  De inkomstenplafonds worden vermeerderd met 5000 euro:
  • Indien de aanvrager(s) minder dan 35 jaar zijn op de datum van de aanvraag.
  • Per persoon fiscaal ten laste.
 • De renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer en ‘volgens de regels van de kunst’, zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Het is mogelijk na te gaan of de aannemer die u gekozen heeft daadwerkelijk een ondernemingsnummer heeft. Dat kan via het Callcenter van de FOD Financiën via 02 572 57 57.

 • De renovatiewerken mogen niet worden gestart voor u een "ontvangstbewijs van volledig dossier" ontvangen hebt. Dit krijgt u binnen de 30 kalenderdagen.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden binnen de 2 jaar die volgen op het "ontvangstbewijs van volledig dossier".

Meer informatie en aanvragen

Alle informatie vindt u bij de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Advies over renovatie

Netwerk wonen
Het Netwerk Wonen bestaat uit 10 Brusselse verenigingen die zich bezighouden met stadsvernieuwing en die de participatie van bewoners in het revitalisatieproces van hun wijk ondersteunen.

Iedereen die binnen de actieradius van één van deze verenigingen woont, kan bij hen terecht voor renovatieadvies op maat, maar de prioritaire aandacht gaat uit naar de woningen binnen een Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR- zie boven).
www.netwerkwonen.be

Homegrade Brussels (vroegere Stadswinkel en Energiehuis)
U kan ook terecht bij Homegrade voor advies over renovatie en premies. Homegrade is de naam van een nieuwe organisatie, na de fusie van de vroegere Stadswinkel en het Energiehuis.
Bovendien publiceert Homegrade elk jaar een uitgebreide samenvatting van de beschikbare premies en voordelen voor heel Brussel. 
www.homegrade.brussels
info@homegrade.brussels
02 219 40 60 of 1810 (dinsdag tot vrijdag van 10 u. tot 17 u. en op zaterdag van 14 u. tot 16 u.)

Homegrade is verhuisd!

 • nieuw adres vanaf dinsdag 3 april: Queteletplein 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node
 • van dinsdag tot vrijdag van 10 u. tot 17 u, zaterdag van 14 u. tot 17 u (behalve in schoolvakanties)