Herhuisvestingspremie

De voorkant van een oude garage met een vernietigde deur.

Deze premie wil huurders met een beperkt inkomen, die minstens één jaar in een niet-geschikte of onbewoonbare woning leven, de mogelijkheid geven om te verhuizen.

Bovendien dient deze premie om een deel van de hogere huurprijs van een nieuwe geschikte woning te betalen.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. Beide financiële bijdragen zijn bestemd voor :

Meer informatie en aanvragen

U kunt deze premie aanvragen bij de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Herhuisvestingstoelage vervangt sinds 1 februari 2014 de "Verhuis- en Installatietoelage en Bijdrage in het Huurgeld".