Vermindering registratierechten

De aankoop van een woning gebeurt via een notariële akte. Op elke akte moet u belastingen betalen in de vorm van registratierechten. In het Brusselse gewest bedragen deze 12,5%.

Regeling registratierechten sinds 1 januari 2017

Sinds 1 januari 2017 is het systeem van de woonbonus afgeschaft in Brussel. In de plaats krijgen kopers van een eigen woning in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hogere korting van 21.875 euro op de registratierechten (ook wel abattement genoemd). Tot en met een aankoop van 175.000 euro moeten er geen registratierechten betaald worden. 

Voorwaarden 

 • Het abattement wordt geplafonneerd tot aankopen van 500.000 euro. Boven dit bedrag gelden de gebruikelijke registratierechten van 12,5 procent.
 • De woning is gelegen in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
 • Alle kopers zijn natuurlijke personen;
 • De aankoop moet gaan om “een tot bewoning aangewend of bestemd onroerend goed”;
 • De aankoop betreft een geheelheid in volle eigendom;
 • De kopers mogen geen andere woning voor de geheelheid in volle eigendom bezitten op datum van de overeenkomst tot verkrijging (ook niet in het buitenland);
 • De woning zal door alle kopers worden bestemd als hoofdverblijfplaats binnen de 2 jaar na datum van de registratie van het document waarop de evenredige rechten werden geheven; bij een aankoop van een appartement op plan of in aanbouw wordt deze termijn op 3 jaar gebracht;
 • De verkrijger moet gedurende een ononderbroken periode van 5 jaar zijn hoofdverblijfplaats behouden in de aangekochte woning te rekenen vanaf het vestigen van de hoofdverblijfplaats in het onroerend goed.
 • Sinds 1 januari 2018 is het abattement van 175.000 euro voor de aankoop van een eigen woning ook van toepassing op de aankoop van alle woningen op plan, en niet enkel meer op de aankoop van appartementen op plan. Bij aankoop van een appartement of een woning op plan is de vermindering toepasselijk, voor wat de heffing van de registratierechten betreft op de prijs die u betaalt voor 'de grond'. Voor het appartement in opbouw betaalt u immers btw op de facturen.

Abattement voor bouwgronden

Sinds 1 januari 2018 is er ook een abattement op de aankoop van bouwgronden, vastgelegd op 87.500 euro. Dat betekent dat u bij de aankoop van een bouwgrond in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de eerste 87.500 euro geen registratierechten van 12,5% hoeft te betalen. Zo zullen nieuwe Brusselse eigenaars tot 10.937,50 euro (87.500 euro x 12,5%) kunnen besparen. 

Onder welke voorwaarden kan ik het abattement voor bouwgronden genieten?
Het abattement voor bouwgronden is onderhevig aan dezelfde voorwaarden als het gewone abattement, met de volgende verschillen:

 • Het bedrag waarop de registratierechten worden vereffend mag niet hoger zijn dan 250.000 euro.
 • De termijn waarbinnen de nieuwe eigenaars hun hoofdverblijfplaats op het adres van de bouwgrond moeten vestigen werd vastgelegd op 3 jaar en loopt dus gelijk met de reeds geldende termijn voor woningen en appartementen op plan.
 • Opgelet: het nieuw abattement voor de aankoop van bouwgronden geldt alleen wanneer u een bouwgrond koopt met de bedoeling er zelf een woning te bouwen. Koopt u een woning op plan of in aanbouw? Dan kunt u het verhoogde abattement van 175.000 euro vragen (als u aan de voorwaarden voldoet, zie boven).

Als u van de vermindering van registratierechten wilt genieten moet u dat zelf signaleren aan de notaris. Belangrijk hierbij is vooraf goed de voorwaarden te onderzoeken.

Meer informatie

Fiscaliteit Brussel
Noordstation, verdieping 1,5
Vooruitgangstraat 80,1030 Brussel
www.fiscaliteit.brussels
02.430.60.60
info.fiscaliteit@gob.brussels

Of contacteer een Brusselse notaris via www.notaris.be