Fiscale voordelen

De cafetaria van Kunstencentrum Wiels in Vorst.

Sinds de fiscale hervorming zijn er een aantal fiscale voordelen afgeschaft.

Fiscale aftrek hypothecaire lening (woonbonus)

In Vlaanderen is de woonbonus sinds 2015 ingeperkt en in Brussel bleef de reglementering tot 31 december 2016 van kracht. Vanaf 1 januari 2017 wordt de woonbonus afgeschaft. Daar tegenover staat echter de verhoging van de korting op registratierechten. 

Nog afgeschaft in 2016

Volgende belastingverminderingen in de personenbelasting worden opgeheven vanaf de inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017:

  • uitgaven voor renovatie van woningen die gelegen zijn in een zone voor positief grootstedelijk beleid;
  • uitgaven voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand;
  • onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten en landschappen;
  • uitgaven voor renovatie van tegen een redelijke huurprijs verhuurde woningen;
  • uitgaven voor dakisolatie.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Financiën
www.minfin.fgov.be
02 572 57 57

Of contacteer een Brusselse notaris via www.notaris.be