Energiepremies

Een speeltuin in het Koninklijk Park in Brussel tijdens de herfst.

Leefmilieu Brussel geeft ook in 2018 energiepremies met de focus op de audit, de isolatie & verluchting en de verwarming van een woning.

Het premiebedrag hangt af van de inkomsten, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de locatie van de woning. U kunt uw aanvraag ook elektronisch indienen.

Raadpleeg het overzicht van energiepremies.

Voor alle premies geldt dat u de kosten eerst zelf moet betalen.

U krijgt de premie dus na uw aankoop of na het uitvoeren van de werken. Vanaf factuurdatum heeft u 4 maanden om uw dossier in te dienen. De uiterste indiendatum is 30 april 2019.

Ook geldt voor alle premies dat er maximum 50% van het factuurbedrag wordt terugbetaald. Alle bedragen zijn inclusief btw.

De werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer en ‘volgens de regels van de kunst’, zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Het is mogelijk na te gaan of de aannemer die u gekozen heeft daadwerkelijk een ondernemingsnummer heeft. Dat kan via het Callcenter van de FOD Financiën via 02 572 57 57.

Voor werken aan een gasketel moet er beroep worden gedaan op een gehabiliteerde vakman. Meer info: 078 15 51 25 of www.aardgas.be

Meer informatie en aanvragen

Een overzicht van de technische vereisten en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Leefmilieu Brussel (BIM).

Infolijn: 02 775 75 75 van maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.

Elke aanvraag die per aangetekende brief wordt verzonden, zal moeten worden verstuurd naar onderstaand adres:

Leefmilieu Brussel
Departement Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel