home » premies » energiepremies
energiepremies
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geeft ook in 2014 premies voor de aankoop van energiezuinige huishoudtoestellen of verwarmingsketels, isolatie, de plaatsing van zonne-energiesystemen, ...

Het premiebedrag hangt af van de inkomsten, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de locatie van de woning.  Sinds 2012 kunt u uw aanvraag ook elektronisch indienen.

Raadpleeg het overzicht van energiepremies.

Voor alle premies geldt dat u de kosten eerst zelf moet betalen. U krijgt de premie dus na uw aankoop of na het uitvoeren van de werken. Vanaf factuurdatum heeft u 4 maanden om uw dossier in te dienen. De uiterste indiendatum is 30 april 2015.

Ook geldt voor alle premies dat er maximum 50% van het factuurbedrag wordt terugbetaald. Alle bedragen zijn inclusief btw.

Alle werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer. Om te weten of een aannemer al dan niet geregistreerd is, kan u iedere werkdag van 8u tot 17u terecht bij de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02/572.57.57.

Voor werken aan een gasketel moet er beroep worden gedaan op een gehabiliteerde vakman. Meer info: 078/15.51.25 of www.aardgas.be

Meer informatie en aanvraagformulieren

Een overzicht van de technische vereisten en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Leefmilieu Brussel (BIM).

Infolijn: 02/775.75.75 van maandag tot vrijdag van 9u tot 12u30 en van 13u30 tot 17u.
info@leefmilieubrussel.be

Rondleidingen en advies voor iedereen een woning zoekt.
Studentenwoontours

Woontours op Facebook
Bekijk sfeerbeelden, reportages, filmpjes en artikels over de woontours op onze Facebookpagina
De buurtbeschrijving leidt u doorheen de vele Brusselse woonwijken.