Community Land Trust

Een vrouw staat in een haar moestuin.

In Brussel bestaan er sinds eind 2012 Community Land Trusts (CLT's).

Een CLT’s is een organisatie die grond aankoopt en beheert als een gemeenschappelijk goed.  Dit zijn de basisprincipes van een CLT:

 • De eigendom van de grond wordt gescheiden van die van het gebouw. De CLT blijft altijd eigenaar van de grond. De woningen worden eigendom van hun bewoners, via erfpachtcontracten. Ze krijgen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar.
   
 • CLT’s creëren betaalbare woningen voor lage inkomens. De koper koopt de woning aan onder de marktprijs. Het verschil wordt bijgelegd door de trust, via subsidies of giften.
   
 • Als de bewoner zijn woning verkoopt, ontvangt hij al wat hij zelf heeft geïnvesteerd, maar slechts een deel van de meerwaarde. Zo blijft de woning betaalbaar voor gezinnen met een laag inkomen.
   
 • De CLT wordt bestuurd als een gemeenschappelijk goed. Alle bewoners kunnen participeren aan het bestuur. Ook buren die niet in een CLT-huis wonen en overheden, zoals de gemeente of het gewest, worden bij het bestuur betrokken.
   
 • Naast koopwoningen kan de CLT ook winkelruimte, ruimte voor culturele activiteiten, of waar er in de buurt ook maar behoefte aan is verkopen. Soms verhuurt de CLT ook woningen.

Dit systeem maakt het mogelijk :

 • om gezinnen met een laag inkomen toegang te geven tot een betaalbare woning.
 • om te werken aan levendige buurten zonder speculatie in de hand te werken.
 • om projecten te ontwikkelen die heel de gemeenschap ten goede komen.

Meer Informatie

Community Land Trust Brussel
02 840 61 49
info@cltb.be
Wielemans Ceuppenslaan 7, 1190 Brussel

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour