Belastingen

Een ingang van het metrostation Madou waar enkele mensen wandelen.

In Brussel zijn er verschillende belastingen. Hieronder vindt u informatie over:

  • de fiscale hervormingen van 2016 en 2017
  • de gemeentebelasting: dat is de aanvullende belasting op de personenbelasting door de gemeente. Het percentage verschilt van gemeente tot gemeente.
  • de onroerende voorheffing: dat is een gewestelijke belasting die u jaarlijks betaalt op onroerende goederen zoals vastgoed.
  • de gewestbelasting: deze forfaitaire belasting van 89 euro werd in 2016 afgeschaft. 
  • de belasting tweede verblijf of de belasting op niet-hoofdverblijfplaatsen (met een onderscheid voor studenten en niet-studenten die vaak geen belasting betalen)

Wilt u de Brusselse wijken leren kennen?

Neem deel aan onze woontours per bus of fiets. Tijdens deze gegidste rondleidingen door Brussel krijgt u meer informatie over de woonmogelijkheden en de karakteristieken van de wijken.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour