Onroerende voorheffing

Een moderne witte villa in een groene buitenwijk van Ukkel.

Wie eigenaar is van een onroerend goed (een woning), moet elk jaar een belasting betalen op dat goed: de onroerende voorheffing.

Sinds 2016 steeg de onroerende voorheffing in Brussel met 12 %. Eigenaars van een enige en eigen woning kunnen wel een premie aanvragen om deze verhoging te compenseren, namelijk de premie BE HOME. In bepaalde gevallen krijgt u een vermindering of vrijstelling van de onroerende voorheffing.

Stijging van 12 procent

De onroerende voorheffing in Brussel bestaat uit 3 componenten:

 • het gewestelijk aandeel
 • de agglomeratieopcentiemen 
 • de gemeentelijke opcentiemen

De verhoging van de onroerende voorheffing werd doorgevoerd via een aanpassing van de tweede component, namelijk de agglomeratieopcentiemen die van 589 naar 989 stegen. Dat komt uit op een stijging van ongeveer 12 %, afhankelijk van de gemeente waarin de woning gelegen is.

Berekening onroerende voorheffing

Wie op 1 januari van het jaar in kwestie eigenaar is van het onroerend goed (= de woning) moet de onroerende voorheffing betalen. Het kadastraal inkomen (KI) van de woning vormt de basis voor de berekening van deze belasting.

De onroerende voorheffing bestaat uit:

 • Een deel voor het Brusselse gewest: 1,25 % van het geïndexeerd kadastraal inkomen (0,80 % voor eigenaars die hun woning als sociale woning via een openbare vastgoedmaatschappij verhuren; 0 % voor eigenaars die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren, zie hieronder in het onderdeel 'vrijstelling van de onroerende voorheffing')
 • Een deel voor de agglomeratie: 989 opcentiemen 
 • Een deel voor de gemeenten: zie tabel

Het deel voor de agglomeratie en voor de gemeente wordt berekend in zogenaamde opcentiemen op gewestbelasting. 100 opcentiemen komt overeen met 1 % bijkomende belasting die aan het gewest verschuldigd is.

Gemeente Gemeentelijke opcentiemen (2019)
Anderlecht 3000
Brussel (centrum, Laken, Haren, NO Heembeek) 2950 
Elsene 2760 
Etterbeek 2966 
Evere 3200 
Ganshoren 2990 
Jette 3290
Koekelberg 3090 
Oudergem 1990
Schaarbeek 3390 
Sint-Agatha-Berchem 3190
Sint-Gillis 2960 
Sint-Jans-Molenbeek 3350 
Sint-Joost-ten-Node 2980 (2018)
Sint-Lambrechts-Woluwe 2700 (2018)
Sint-Pieters-Woluwe 2200 
Ukkel 2940 
Vorst 3120 
Watermaal-Bosvoorde 2800 

De opcentiemen van 2019 zijn in bovenstaande tabel ingevoerd op 15 februari 2019. Op dat moment waren nog niet alle opcentiemen van de 19 gemeenten gepubliceerd. Daarom staan er nog de opcentiemen van 2018 bij verschillende gemeenten. Deze kunnen dus nog wijzigen gedurende de komende maanden. 

Een voorbeeld:

We berekenen de onroerende voorheffing van een gebouw gelegen in 1000 Brussel met een geïndexeerd KI van 2000 euro.

 • deel Brusselse gewest: 1,25 % van 2000 = 25 euro
 • deel agglomeratie: 989/100 x 25 = 247,25 euro
 • deel gemeente: 2950/100 x 25 = 737,5 euro

Totaal te betalen onroerende voorheffing: 1009,75 euro

Vermindering van de onroerende voorheffing

In bepaalde gevallen krijgt u vermindering op de onroerende voorheffing.
Verminderingen voor de eigenaar of vruchtgebruiker:

 • Vermindering bescheiden woning: wanneer het KI van alle in België gelegen eigendommen lager is dan 745 euro

Verminderingen voor zowel de eigenaar als de huurder:

 • Vermindering voor het gehandicapte gezinshoofd en/of diens gehandicapte partner of echtgenoot
 • Vermindering voor de grootoorlogsinvalide
 • Vermindering voor kinderen (vanaf 2 kinderen) en gehandicapte personen ten laste

Vrijstellling van de onroerende voorheffing

Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor (SVK) krijgen sinds 1 januari 2018 een volledige vrijstelling van de onroerende voorheffing (voor 2018 kregen ze een korting van 36 %). Bepaalde gemeenten bieden ook een premie die overeenstemt met een deel van de onroerende voorheffing van het goed dat wordt verhuurd aan het SVK.

Premie BE Home

De Brusselse eigenaar-bewoner krijgt een premie van 120 euro om de verhoging van de onroerende voorheffing te compenseren. Dat is de premie BE HOME.

Gemeentelijke premie?

Naar aanleiding van de fiscale hervorming lanceerde de gemeente Sint-Jans-Molenbeek een nieuwe premie voor eigenaar-bewoners. Ga na of uw gemeente ook zo'n premie heeft. 

Waar kunt u terecht voor meer informtie over de onroerende voorheffing?

Sinds 1 januari 2018 heeft Brussel Fiscaliteit het beheer van de Brusselse onroerende voorheffing overgenomen van de Federale Overheidsdienst Financiën. Brussel Fiscaliteit behandelt voortaan alle aanvragen, ook die over de lopende dossiers.

Brussel Fiscaliteit
Vooruitgangstraat 80, 1030 Brussel
info.fiscaliteit@gob.brussels
02 430 60 60

Wilt u het opcentiemen en het belastingsreglement per gemeente opzoeken? Die informatie vindt u via Editoria, de website die alle publicaties van het gewest bundelt. Of neem contact op met de gemeente in kwestie.

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour