Is er veel groen in Brussel?

Brussel is groener dan u denkt. Meer informatie betreffende fauna en flora kan u verkrijgen bij Leefmilieu Brussel.
Brussels Gardens, een website en applicatie voor smartphones, bundelt een pak informatie over zeventig parken, speelpleinen en tuinen verspreid over het gewest: www.brussels-gardens.be.