Sociale Verhuurkantoren

De binnentuin en de achterkant van de appartementen van het cohousingproject Brutopia in Vorst.

Een Sociaal Verhuurkantoor (SVK) is een vzw met als doelstelling woningen uit de privésector tegen sociale voorwaarden te verhuren. Ze zijn duurder dan de sociale huisvesting maar minder duur dan de privémarkt.

Kandidaat-huurder
U kan enkel huren via een Sociaal Verhuurkantoor als uw inkomen niet te hoog is. Vele kantoren ontvangen enkel mensen uit andere sociale dienstverleningen (mensen die doorverwezen worden). De aanpak verschilt van kantoor tot kantoor.

Klik hier voor een overzicht van de inschrijvingsvoorwaarden per verhuurkantoor en een adreslijst.

Eigenaar - Kandidaat-verhuurder
Iedere eigenaar die wil verhuren kan samenwerken met een Sociaal Verhuurkantoor. Het doel van een SVK is een deel van de privéwoningmarkt open te stellen voor de sociale sector.
Momenteel beheren de SVK's samen ongeveer 4.500 woningen in Brussel.

Interessant is dat bij renovatie de eigenaar, via het SVK, een renovatietoelage kan toegekend krijgen door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze geldt wel enkel voor woningen ouder dan 30 jaar. De eigenaar moet een beheers- of huurovereenkomst hebben afgesloten met een Sociaal Verhuurkantoor. Het bedrag van de tegemoetkoming varieert in functie van het type werken dat men overweegt te doen, ongeacht uw inkomsten. Voor meer info moet u advies vragen aan één van de SVK's.

Ontdek welke voordelen er zijn voor eigenaars die hun woning via een sociaal verhuurkantoor verhuren.

In sommige gemeenten bestaat er een terugbetaling van de gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aan de eigenaars die een woning verhuren via een Sociaal Verhuurkantoor. Vraag hiernaar bij uw gemeente.

Meer info
Federatie van Sociale Verhuurkantoren
www.fedsvk.be

Sommige gemeenten hebben ook een gemeentelijk Sociaal Verhuurkantoor.