Belastingen voor huurders

Wonen gaat gepaard met belastingen betalen. De prijs hangt af van in welke gemeente u woont.

Gemeentebelasting

Gemeenten mogen een aanvullende belasting heffen op de personenbelasting van alle natuurlijke personen die op 1 januari hun domicilie hebben in de gemeente. U kunt het percentage en het belastingsreglement per gemeente opzoeken.

Belasting tweede verblijf

Huurt u in een gemeente, maar bent u er niet gedomicilieerd? Dan kan het zijn dat u een belasting op het tweede verblijf moet betalen. Dat is omdat u geen personen- en gemeentebelasting in die gemeente betaalt, maar wel gebruikmaakt van de openbare diensten zoals afvalophaling en openbaar onderhoud. Elke gemeente heeft een eigen reglement met andere vrijstellings- of verminderingsmaatregelen. Die kan je zoeken op de website van elke gemeente apart.

Hebt u vragen over de Brusselse belastingen? Neem dan contact op met Brussel Fiscaliteit

Brussel Fiscaliteit
https://fiscaliteit.brussels/
info.fiscaliteit@fisc.brussels
02 430 60 60
Sint-Lazarusplein 2
1210 Brussel