Huurprijzen in Brussel

referentiehuurprijs en gemiddelde huurprijs

Sinds 2 december 2021 moet in elke nieuwe huurovereenkomst in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de referentiehuurprijs voor de desbetreffende woning worden vermeld, naast de huurprijs die de verhuurder in werkelijkheid vraagt. Zo kunt u als potentiële huurder nagaan of de gevraagde huurprijs overeenkomt met de indicatieve huurprijs. U kan deze referentiehuurprijs berekenen op www.huurprijzen.brussels.

Ook vind je de gemiddelde huurprijzen naargelang type woning, wijk, oppervlakte en voorziening terug. 

Denkt u aan kopen? Bekijk de gemiddelde koopprijzen.

Screenshot website huurprijzen in brussel
© Https://huurprijzen.brussels

Huurprijsindexering op basis van de energieprestatie

Sinds 14 oktober 2022 is er omwille van de hoge energiekosten voor huurders een tijdelijke wijziging van het indexeringssysteem. Het indexeringspercentage voor de huurprijs varieert nu afhankelijk van de energieprestatie (EPB) van de woning.

Dit systeem geldt tot en met 13 oktober 2023. De regering kan beslissen deze regeling te verlengen, afhankelijk van de sociaal-economische context.  

De eigenaar moet aan twee voorwaarden voldoen om de huurprijs te kunnen indexeren.

  • De huurovereenkomst moet geregistreerd zijn
  • Het EPB-certificaat van het verhuurde goed moet zijn voorgelegd aan de huurder 

De tijdelijke regeling voor de huurprijsindexering afhankelijk van het EPB

  • mag voor 100% worden toegepast bij woningen met een EPB-certificaat van klasse A, B, C of D
  • mag voor 50% worden toegepast bij woningen met een EPB-certificaat van klasse E
  • zal worden geblokkeerd voor woningen met een EPB-certificaat F of G

Meer info over de huurindexering op basis van de energieprestatie.