Premies voor huurders

Er bestaat geen algemene huursubsidie die u helpt uw maandelijkse huur te betalen. Maar soms komt u wel in aanmerking voor een huurtoelage: als u al lang op de wachtlijst voor een sociale woning staat of als u een woning huurt van uw gemeente of uw OCMW. U komt voor een OCMW-woning in aanmerking als een derde van uw inkomen niet genoeg is om uw huur te betalen.

Verhuispremies

U kunt steun krijgen om naar een betere woonst te verhuizen of om uit dakloosheid te raken. Als u nu in een niet geschikte woning woont, kunt u een herhuisvestingstoelage krijgen, met een verhuispremie en een huurpremie. Bekijk de voorwaarden op de website van huisvesting.brussels.

Gemeentelijke premies

In elke gemeente hebben inwoners andere behoeften. Daarom geven alle gemeenten ook zelf premies. Dat kan gaan van premies om een huis te kopen en te bewonen in de gemeente (Schaarbeek) tot een premie om een zonneboiler te installeren (Koekelberg). Kijk op de website van uw gemeente om te zien of er premies interessant zijn voor u.

Energie-, bodem- en renovatiepremies

Meestal is het de eigenaar die deze premies aanvraagt, maar ook als huurder kunt u energie- en bodempremies aanvragen. Als u bijvoorbeeld uw gasboiler laat controleren of een bodemonderzoek laat uitvoeren. Daarnaast kunt u uw huisbaas wijzen op interessante premies als u vindt dat er verbeteringen nodig zijn.

Klik hier voor een overzicht van interessante premies van het Gewest.