Huurcontract

Wilt u een appartement of een huis huren in Brussel? Dan moet u een huurcontract of een huurovereenkomst afsluiten met de eigenaar of de verhuurder van de woning. Er zijn verschillende types huurcontracten (studentenkamers, medehuren/cohousing …). Op deze pagina vindt u:

 1. standaardmodellen van huurcontracten
 2. de verplichte toelichtende bijlage
 3. meer informatie over de Brusselse huurwet: wat zijn uw rechten en plichten, hoe zit het met de plaatsbeschrijving, moet u een huurcontract registreren, hoeveel bedraagt de huurwaarborg …

1. Standaardmodellen van huurcontracten of huurovereenkomsten in Brussel

In Brussel bestaan er verschillende types huurcontracten:

 • Huurovereenkomst van hoofdverblijf
 • Huurovereenkomst naar gemeen recht- de huurder vestigt zijn hoofdverblijfplaats niet in de woning
 • Huurovereenkomst voor medehuurders (hoofdverblijf)
 • Huurovereenkomst voor medehuurders naar gemeen recht -de huurders vestigen hun hoofdverblijfplaats niet in de woning
 • Huurovereenkomst student (hoofdverblijf)
 • Huurovereenkomst student gemeen recht- de huurder vestigt zijn hoofdverblijfplaats niet in de woning

Download de verschillende standaardmodellen.

Elk huurcontract moet ondertekend worden door alle partijen die in het contract staan en het moet opgemaakt worden in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Elk origineel van het contract moet de vermelding van het aantal originelen bevatten. 

2. Toelichtende bijlage bij het huurcontract

Sinds 1 januari 2018 moeten alle huurcontracten een toelichtende bijlage bevatten. In deze bijlage krijgen huurder en verhuurder meer uitleg over de wederzijdse rechten en plichten.

Download de toelichtende bijlage op www.huisvesting.brussels.

3. De Brusselse huurwet: rechten en plichten

De nieuwe Brusselse huurwet van 1 januari 2018 bevat een aantal rechten en verplichtingen voor huurder en verhuurder. We sommen de belangrijkste elementen voor u op: 

 • hoe zit het met de plaatsbeschrijving
 • moet u een huurcontract registreren
 • hoeveel bedraagt de huurwaarborg
 • ...

We geven ook nog wat extra tips over huurcontracten in het Frans of wat u kunt doen als u problemen hebt met de huisbaas.

Nuttige documenten over de huurwet

Wilt u graag zelf opzoeken hoe de huurwet in Brussel precies in elkaar zit? Download de uitgebreide juridische tekst van de huurwet of bekijk de informatiebrochure van het Brussels Gewest.

Wilt u een overzicht van alle info die er over de huurwet beschikbaar is? Ga eens kijken op huisvesting.brussels, de website van de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Welke informatie mag de verhuurder vragen aan de kandidaat-huurder?

De verhuurder mag u de volgende informatie vragen:

 • uw identiteit en hoe hij u kan contacteren
 • het aantal personen in uw huishouden
 • het bedrag (of een schatting) van uw financiële middelen, bijvoorbeeld een loonfiche, rekeninguittreksels, werkloosheidsuitkering, ziekteverzekeringuitkeringen, uitkeringen voor personen met een handicap.

De verhuurder mag geen andere informatie eisen.

Welke informatie moet de verhuurder vooraf meedelen aan de kandidaat-huurder?

De verhuurder moet u de volgende informatie geven:

 • de beschrijving van de woning
 • de huurprijs
 • een volledige opsomming en schatting van de gemeenschappelijke lasten en de privélasten
 • of er al dan niet individuele meters zijn voor water, gas en elektriciteit
 • het energieprestatiecertificaat (EPC)
 • of er al dan niet een syndicus is
Plaatsbeschrijving opstellen

De huurder en de verhuurder zijn verplicht om samen een gedetailleerde plaatsbeschrijving op te stellen. Dat moet gebeuren vóór de woning bewoond is of tijdens de eerste maand van bewoning. Zowel de verhuurder als de huurder moeten aanwezig zijn tijdens de plaatsbeschrijving. De plaatsbeschrijving moet bij het huurcontract gevoegd worden. Download hier een standaardmodel van een plaatsbeschrijving. Zorg ervoor dat de plaatsbeschrijving zo gedetailleerd mogelijk is en neem voldoende foto’s zodat er op het einde van het huurcontract geen discussie is.

Huurder en verhuurder kunnen zelf een plaatsbeschrijving opmaken, maar ze mogen ook beslissen om hiervoor een expert in te schakelen. De prijs voor een plaatsbeschrijving varieert naargelang de grootte van de woning. Reken voor een studio op ongeveer 180 euro, voor een klein appartement tot 90 m² op 250 euro en voor een appartement tot 150 m² op 345 euro. Deze kosten van de expert worden gelijk verdeeld tussen de verhuurder en de huurder.

Huurcontract registreren

Het huurcontract registreren is verplicht en gratis. Het is de taak van de verhuurder om het huurcontract te registreren binnen de 2 maanden na het afsluiten van het contract. Dat gebeurt via het registratiebureau van het kanton waar de huurwoning ligt.

Om te weten te komen welk registratiebureau bevoegd is voor de huurwoning, kunt u:

 • bellen naar het callcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën op het nummer 02 572 57 57, elke werkdag tussen 8 en 17 uur
 • surfen naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën. Typ bij 'zoekterm 1’ ‘huurcontracten’ in en klik op ‘zoeken’. Selecteer in de resultatenlijst ‘registratie huurcontracten onroerende goederen en …’.  Vul de postcode in.
Huurwaarborg

Als u een woning huurt, moet u ook een huurwaarborg betalen. Die bedraagt maximaal 2 keer de maandelijkse huurprijs en wordt meestal gestort op een geblokkeerde rekening bij een bank naar keuze, op naam van de huurder.

Hebt u niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen en krijgt u geen steun van het OCMW? Dan kunt u financiële hulp vragen om de huurwaarborg te betalen.  

Lijst met verplichtingen van huurders en verhuurders

Wie staat in voor welk soort onderhoud en voor welke herstellingen in de woning? De huurder of de verhuurder?

Raadpleeg de lijst met verplichtingen voor beide partijen.

Huurcontract in het Frans?

In Brussel is de eigenaar of de verhuurder vrij om te kiezen in welke taal hij of zij het huurcontract opstelt. U kunt dus niet afdwingen dat het huurcontract in het Nederlands wordt opgesteld.

Tip: Vraag of de verhuurder wil werken met de standaardmodellen voor huurcontracten die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest publiceert op huisvesting.brussels. Daar vindt u telkens een versie in het Frans en in het Nederlands en zo kunt u de twee versies gemakkelijk vergelijken.

Hieronder vindt u een lijst met veel gebruikte termen, met telkens de vertaling naar het Frans erbij.

Nederlands Frans
het huurcontract                                                 le contrat de bail
de huurder le preneur
de verhuurder le bailleur
het gehuurde goed (= de woning die je huurt) le bien loué
de huurprijs le loyer
de duur van de huurovereenkomst la durée du bail
kosten en lasten frais et charges
individuele tellers compteurs individuels
gemeenschappelijke lasten charges communes
belastingen en taksen impôts et taxes
onroerende voorheffing précompte immobilier
huurwaarborg la garantie locative
plaatsbeschrijving état des lieux
onderhoud en herstellingen entretien et réparations
onderverhuur sous-location
verzekering assurance
ontbinding (van het huurcontract) résolution
registratie huurcontract enregistrement du bail

 

Wat moet u doen als u problemen hebt met de woning en/of huisbaas?

Hebt u een defecte verwarming die maar niet hersteld geraakt? Hangt er schimmel aan de muren van uw appartement? Is uw woning niet in goede staat en neemt de verhuurder geen initiatieven om de woning te verbeteren? Of hebt u een communicatieprobleem met de verhuurder?

Lees hier een aantal tips die u kunnen helpen