Huurwaarborg

Als u een woning huurt, moet u ook een huurwaarborg betalen. Die bedraagt maximaal 2 keer de maandelijkse huurprijs en wordt meestal gestort op een geblokkeerde rekening bij een bank naar keuze op naam van de huurder.

Hebt u niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen? Vraag dan hulp bij het Woningfonds. Dat kan op 2 manieren:

  1. via een interestloze lening
  2. via het BRUHWA-fonds

Krijgt u al hulp van een OCMW (een leefloon of een hiermee gelijkgesteld bedrag, maatschappelijke hulp ...)? Is uw inkomen laag of hebt u veel schulden? Vraag dan financiële hulp bij het OCMW voor de huurwaarborg.

Een interestloze lening

Bij het Woningfonds kunt u tot 100% van de huurwaarborg lenen. U hebt 24 maanden de tijd om het bedrag terug te betalen. U betaalt geen interest op de lening.

Inkomensvoorwaarde voor de lening van de huurwaarborg

Om een lening voor de huurwaarborg te krijgen, moet uw inkomen onder een bepaald bedrag liggen. Bekijk wat het maximum netto belastbare inkomen is om een lening te kunnen krijgen.
Het Woningfonds gaat na of u genoeg geld hebt om de huur plus de maandelijkse afbetaling van de gevraagde lening te betalen. Het Woningfonds onderzoekt ook of u geen schulden hebt.

Andere voorwaarden

  • U moet minstens 18 jaar zijn.
  • De woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.
  • De woning mag geen eigendom zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of van een openbare vastgoedmaatschappij.
  • U moet zich domiciliëren op het adres van de woning binnen de 3 maanden na de ondertekening van het huurcontract.
  • U mag geen eigenaar zijn van een woning.
  • U moet een huurcontract afsluiten voor minstens 12 maanden.

Meer informatie

Gewestelijke leningen voor huurwaarborg
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Het BRUHWA-fonds

Bent u niet in staat om een lening terug te betalen, zelfs zonder interest? Dan is er nog een alternatief: het BRUHWA-fonds. Het BRUHWA-fonds stort het geld voor de waarborg op een bankrekening op naam van de huurder. Dat gebeurt anoniem, zodat de verhuurder niet kan zien dat het geld van het BRUHWA-fonds komt.

Er zijn twee formules om het geld terug te betalen aan het BRUHWA-fonds:

  1. Ofwel betaalt u elke maand tussen 5 en 30 euro terug aan BRUHWA
  2. Ofwel staat het OCMW bij BRUHWA borg en dan moet u niets terugbetalen

Meer informatie

BRUHWA-fonds
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene