Citydev.brussels

woningen Citydev in Molenbeek aan het kanaal

Citydev.brussels (de vroegere GOMB) brengt betaalbare nieuwbouw- of gerenoveerde woningen (meestal appartementen) op de markt voor alleenstaanden en gezinnen met een middelgroot inkomen. 

Dat doet ze aan zeer interessante prijzen. Dankzij subsidies van het Gewest ligt de verkoopprijs een pak onder de prijs die u op de privémarkt betaalt. Volgens schattingen zijn de woningen gemiddeld 25 à 30 % goedkoper dan de woningen op de privémarkt.

Voorwaarden

Kandidaat-kopers moeten aan bepaalde voorwaarden beantwoorden. De belangrijkste zijn:

 • Minstens 18 jaar zijn.
 • U of uw echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner mag geen andere woning bezitten of in vruchtgebruik hebben.
 • In België onderworpen zijn aan de personenbelasting.
 • Binnen de 6 maanden na de overhandiging van de sleutels zijn hoofdverblijfplaats in het aangekochte goed vestigen en er minstens 20 jaar blijven wonen.
 • U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden verhuren nadat u ze minstens 60 maanden zelf bewoond hebt en daarvoor van Citydev het akkoord hebt verkregen op basis van een schriftelijk, door uitzonderlijke omstandigheden gemotiveerd verzoek. De raad van bestuur van Citydev beslist of uw verhuuraanvraag al dan niet aanvaard wordt.
 • U kunt uw woning onder bepaalde voorwaarden doorverkopen nadat u daarvoor een volledig dossier met gegronde redenen ingediend hebt. Citydev heeft 60 dagen de tijd om na te gaan of het dossier conform is en om te beslissen of ze hun voorkooprecht uitoefenen.
 • Het maximumgezinsinkomen mag in 2019 niet hoger liggen dan de waarden in de onderstaande tabel:
  Aantal personen ten laste Maximum gezinsinkomen (in euro)
  0 64.199,50
  1 70.190,83
  2 73.187,18
  per bijkomende persoon + 2.996,35

Het gezinsinkomen wordt bepaald op basis van de helft van het laagste inkomen en het volledig inkomen van de echtgenoot/echtgenote of samenwonende partner met het hoogste inkomen.

Schrijf u in op de lijst met kandidaat-kopers

Om een woning te kunnen kopen, moet u zich eerst inschrijven in het register van kandidaat-kopers. Dat duurt slechts enkele minuten en kan via de website van de citydev.brussels.

Meer informatie

www.citydev.brussels
info@citydev.be
02 422 51 11
Gabrielle Petitstraat 6, 1080 Sint-Jans-Molenbeek

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour