Kadastraal inkomen

Zicht op de woningen aan het Elisabethpark in Koekelberg.

Wie een woning koopt, doet er goed aan het Kadastraal Inkomen (KI) op te vragen. Het KI dient namelijk als basis om de onroerende voorheffing te berekenen.

Wat is het kadastraal inkomen?
Het KI is het bedrag dat u jaarlijks zou verwerven indien u uw goed zou verhuren, m.a.w. de jaarlijkse netto-huurprijs voor het onroerend goed in kwestie. De netto-huurprijs is de vermoedelijke huurwaarde, verminderd met een forfaitair bedrag voor onderhouds- en herstellingskosten. Dit is 40 % voor een bebouwde grond en 10 % voor onbebouwde gronden.

Het KI wordt vastgesteld door de administratie van het kadaster en jaarlijks geïndexeerd, gelijk aan de evolutie van de huurprijzen voor gelijkaardige onroerende goederen.

Niet akkoord?
Doorgaans kan het KI niet aangevochten worden. Enkel bij nieuwbouw of verregaande wijziging van het onroerend goed (bv. opsplitsing, doorgedreven verbouwingswerken,.) kan men het vastgestelde KI aanvechten. Dit moet binnen de 60 dagen na betekening door de administratie. Een bezwaarschrift moet per aangetekende brief ingediend worden bij de controle van het kadaster die bevoegd is voor de gemeente waar het onroerend goed gelegen is.

Meer informatie
Op de administratie van het kadaster kan u terecht voor kadastrale inlichtingen, zoals het KI van een onroerend goed, het perceelnummer, de oppervlakte. Om deze inlichtingen te verwerven moet u wel eigenaar of huurder zijn van het goed in kwestie. Wanneer u een onroerend goed koopt, is het de notaris die deze inlichtingen opvraagt.

Administratie van het kadaster, de registratie en de domeinen (AKRED)
Administratie van het kadaster van het Brussels Gewest

meow.service.ext.brux@minfin.fed.be
02 577 19 60
Kruidtuinlaan 50, 1000 Brussel

Balie alle werkdagen van 9 u. tot 12 u. en van 13.30 u. tot 16 u.

Voor gedetailleerde uitleg over het kadaster kan u terecht op de websites: http://financien.belgium.be  en www.belgium.be (in de rubrieken Huisvesting en Belastingen).

De website www.kadaster.be bundelt alle kadastrale informatie van alle Belgische gemeentes. Van gemeentelijke diensten tot notarissen. Van installateurs tot energiedeskundigen.

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour