Kosten

Tram aan het Koninklijk Park in Brussel
  • Bij een verkoop uit de hand sluit u rechtstreeks een compromis met de verkoper. 
     
  • Bij een openbare verkoop zal de notaris de woning, mits akkoord van de eigenaar, dadelijk toewijzen aan de meestbiedende. Op het ogenblik van de toewijzing is de verkoop gesloten en wordt in de verkoopzaal de akte opgemaakt en ondertekend.