Verkoop uit de hand

Een woonwijk met de huizen en bomen.

Aan de notariële akte van een aankoop zijn de volgende kosten verbonden:

Deze kosten worden hieronder verder besproken en kan u zelf heel gemakkelijk berekenen op de website www.notaris.be.

De registratierechten 

Op elke notariële akte moet men belastingen betalen in de vorm van registratierechten. In het Brusselse gewest bedragen deze 12,5%.

Hogere korting registratierechten (abattement) - vanaf 1 januari 2017

Wie een woning koopt in het Brussels hoofdstedelijk gewest om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen én voldoet aan de basisvoorwaarde (geen eigenaar zijn van een andere woning) betaalt vanaf 1 januari 2017 tot 21.875 euro minder registratierechten (abattement). 

Het abattement geldt enkel voor een onroerend goed dat voor de geheelheid in volle eigendom aangekocht wordt.

Het bedrag van het abattement stijgt van 60.000 euro naar 175.000 euro (ten opzichte van 2016) en is geldig voor het volledige Brusselse grondgebied.

Dat betekent dat u op de eerste 175.000 euro geen registratierechten van 12,5% hoeft te betalen. Zo bespaart u tot 21.875 euro (175.000 x 12,5%).

Meer informatie over de voorwaarden en de toekenning.

Oude regeling registratierechten - geldig tot 31 december 2016

Tot eind 2016 was het abattement lager en betaalde wie een woning kocht in het Brussels hoofdstedelijk gewest om er zijn hoofdverblijfplaats te vestigen én voldeed aan de basisvoorwaarde (geen eigenaar zijn van een andere woning) 7.500 euro minder registratierechten. 
Voor wie een woning kocht binnen een "Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie" (RVOHR) of een wijk met wijkcontract bedroeg het belastingsvoordeel 9.375 euro. 

Ereloon van de notaris

Het ereloon van de notaris is wettelijk vastgesteld. Het wordt proportioneel en degressief berekend. Met andere woorden: men splitst de totale prijs op in schijven en u betaalt een percentage per schijf. Hoe hoger de schijf, hoe lager het percentage. Vanaf 2012 betaalt u 21 procent btw op het ereloon van de notaris. 

Aankoopprijs Percentage ereloon
tot € 7.500 4,56%
van € 7.500 tot € 17.500 2,85%
van € 17.500 tot € 30.000 2,28%
van € 30.000 tot € 45.495 1,71%
van € 45.495 tot € 64.095 1,14%
van € 64.095 tot € 250.095 0,57%
boven € 250.095 0,057%

Voorbeeld:
Op een verkoop uit de hand van 100.000 euro zal het ereloon als volgt berekend worden:
4,56 % op de eerste schijf van 7.500 = 342
2,85 % op de tweede schijf van 10.000 (tussen 7.500 en 17.500) = 285
2,28 % op de derde schijf van 12.500 (tussen 17.500 en 30.000) = 285
1,71 % op de vierde schijf van 15.495 (tussen 30.000 en 45.495) = 265
1,14 % op de vijfde schijf van 18.600 (tussen 45.495 en 64.095) = 212
0,57 % op de zesde schijf van 35.905 (tussen 64.095 en 100.000) = 205

Totaal = 1.594 euro + 21% btw (334,74 euro) = 1.928,74 euro

Aktekosten

De aktekosten zijn kosten voor bijvoorbeeld de onderzoeken die de notaris uitvoert omtrent het kadaster, hypothecaire inschrijvingen, eventuele belastingsschulden van de verkoper, of andere zaken als zegelrechten of de kosten voor aangetekende zendingen.

Aktekosten zijn afhankelijk van het dossier maar bedragen minimaal 525 euro (in geval van een bescheiden woning) en maximaal 625 euro.

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour