Hypothecaire lening

Een brede Brusselse straat met de moderne gebouwen.

In de privésector heeft u een enorme keuze aan formules. Hoeveel u precies kan lenen is afhankelijk van 3 factoren:

 • uw terugbetalingscapaciteit
   
 • de waarde van de woning
   
 • de waarborgen.

Uw terugbetalingscapaciteit duidt op hoeveel u maandelijks kan aflossen.
Een goede vuistregel is dat het totaal van uw maandelijkse aflossing een derde van het netto maandelijks gezinsinkomen niet overschrijdt. Als u in het verleden echter erin slaagde maandelijks meer geld opzij te zetten of geen andere afbetalingen lopende hebt, dan worden hogere aflossingen wel eens toegestaan.

Het bedrag van de maandelijkse terugbetaling is afhankelijk van de rentevoet en de looptijd. De waarde van de woning bepaalt ook hoeveel u kunt lenen. Men kan er vanuit gaan dat men maar een gedeelte van de kostprijs van de woning op gunstige voorwaarden kan lenen. Hoe meer u moet lenen, hoe hoger de rente en u kan nooit meer lenen dan de kostprijs van uw woning.

Wanneer u een hypothecaire lening afsluit, dan zal de bank een hypotheek laten vestigen op uw woning, als waarborg. Kan u echter bijkomende waarborgen verstrekken aan de bank, bijvoorbeeld aandelen, obligaties of kasbons, dan kan dit een gunstig effect hebben op het bedrag dat u kan lenen.

Best sluit u ook bij het aangaan van een lening een schuldsaldoverzekering af. Mocht u of uw partner overlijden dan moeten de erfgenamen de lening niet verder terugbetalen. Dit kan zelfs een vereiste zijn van uw financiële instelling.
Meer informatie hieromtrent kan u vragen bij uw bank of uw notaris.

Onafhankelijk advies en tarieven banken vergelijken?

Een aantal privé-instellingen stellen zich op als onafhankelijk raadsman en bekijken samen met u de verschillende formules en tarieven van verschillende banken, maken met u een financieel plan op enzovoort. Deze diensten zijn gratis.  

Andere interessante websites om hypothecaire leningen en bijkomende producten (schuldsaldoverzekeringen) te vergelijken zijn:

U kan zelf ook tarieven vergelijken. Hiervoor maakt u best een afspraak bij een aantal verschillende kredietinstellingen. Op de websites van de verschillende grote kredietinstellingen kan u trouwens zelf berekeningen maken of de basistarieven terugvinden.

Kosten

Net als de aankoopakte wordt ook de hypothecaire lening verleden door de notaris. Bij het aangaan van een hypothecaire lening moet u dus rekenen op een aantal kosten:

 • het registratierecht voor de akte van hypothecaire lening (1% op het bedrag van de lening + lasten);
 • het ereloon van de notaris;
 • kosten voor hypothecaire inschrijving;
 • een aantal minder grote aktekosten.

Hoe meer u leent, hoe lager de procentuele kost.

Deze kosten kan u zelf heel gemakkelijk berekenen op de website www.notaris.be.

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour