Links

Brussel

 • Stadsmus: lees de Stadsmus, een praktische informatiegids van de VGC over Brussel en kom alles te weten over vrije tijd, wonen, mobiliteit, gezondheid …
 • Bruzz: het Nederlandstalige mediakanaal over Brussel. Een goede informatiebron voor nieuwe woningprojecten en andere stedelijke infrastructuurprojecten. 
 • Muntpunt: is een belevingsbibliotheek en informatiecentrum voor het Nederlandstalige leven in Brussel. 
 • Bral: deze Brusselse vereniging zet zich in voor een leefbare stad. De site bevat een heleboel nuttige informatie over thema's als wonen, mobiliteit en duurzame stadsontwikkeling.
 • visit.brusselsis het toeristisch communicatieagentschap van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Haar doel is het uitbreiden en versterken van het imago van de hoofdstad van 500 miljoen Europeanen. 
 • www.brussels-gardens.be: parken in Brussel

Overheid

Wonen

Beleid en reglementering

Voor ouderen en/of personen met een handicap

Hulp voor huurders (met beperkte financiële middelen)

 • sociaal.brussels: in het onderdeel huisvesting vindt u alle Brusselse huisvestingsorganisaties (huurbegeleiding, koopinformatie, sociale huisvesting, juridisch advies, ...).
 • www.rbdh-bbrow.be: Brusselse Bond voor het Recht op Wonen is een tweetalige groepering samengesteld uit een 50-tal verenigingen die elk op hun terrein werk maken van de realisatie van het Recht op Wonen en ijveren voor degelijke en betaalbare woningen.
 • cheznous.bijons: begeleidingsdienst voor daklozen
 • De huurdersbond verleent juridisch advies voor een huurder met een huisvestingsprobleem.
 • prorenovassistance.be: vzw Pro Renovassistance, renovatie van woningen voor verhuur aan kansarme gezinnen.

Advies en renovatie

 • www.homegrade.brussels: Homegrade (een fusie van de Stadswinkel en het Energiehuis) geeft informatie en advies over renovatie- en bouwprojecten.
 • www.netwerkwonen.be: de activiteiten van het Netwerk Wonen zijn verdeeld over twee belangrijke werkassen: renovatie-advies en geïntegreerde wijkontwikkeling.
 • www.patrimonium-beroepen.be: voor wie een vakman zoekt om een renovatie/herstelling aan zijn huis of appartement uit te voeren.

Samenhuizen/cohousing

Leegstandsbeheer

 • www.camelotproperty.com: Camelot doet ook in Brussel aan leegstandsbeheer en verhuurt tijdelijk leegstaande panden aan een lage huurprijs.
 • www.entrakt.be: leegstandsbeheer in Brussel en omstreken: verhuur van tijdelijke kamers, studio's, ateliers, ... in leegstaande panden (bedrijven, kantoren, kastelen, ...).
 • www.vastgoedbeheer.com: leegstandsbeheer in Brussel en omstreken: verhuur van tijdelijke woon-en werkruimte in leegstaande panden (bedrijven, kantoren, kastelen, ...).

Info over eigenaars of mede-eigenaars

Architecten en studies

Stedenbeleid

 • www.wijkmonitoring.brussels: de Wijkmonitoring is een dynamisch en interactief opvolgingsinstrument voor de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via kaarten, tabellen en grafieken wordt de situatie van de wijken voor verschillende thematieken getoond: demografie, economie, huisvesting, woonomgeving, ...
 • www.wijken.brussels: duurzame wijkcontracten in Brussel
 • www.stedenbeleid.vlaanderen.be: Slim in de Stad-prijs, Stadsmonitor, projectoproepen voor stadsontwikkeling, ...