Korting onroerende voorheffing voor persoon met handicap

foto van Lander Loeckx

Vanaf 2018 geldt de vermindering van 20 procent op de onroerende voorheffing in het Brussels gewest voor elke persoon met een handicap, of men nu gezinshoofd is of niet.Dat staat in het ontwerp van ordonnantie over de overname van de dienst onroerende voorheffing door het Brussels gewest dat de commissie Financiën van het Brussels Parlement maandag goedkeurde.

Bron: Het Nieuwsblad

Vandaag genieten 17.000 gezinshoofden met een handicap een vermindering van 10% op de onroerende voorheffing. Voor de partner of het kind met een handicap ten laste bedraagt de vermindering 20%. “Vanaf 2018 brengen we de vermindering voor elke persoon met een handicap op 20%, of men nu gezinshoofd of lid van een gezin is”, zegt minister van Financiën Guy Vanhengel.

Deze vermindering blijft cumuleerbaar. Dat betekent dat een gehandicapt koppel vanaf 2018 40% (20 + 20) vermindering zal genieten. Vandaag is dat 30% (10 + 20).

De ordonnantie is een gevolg van de zesde staatshervorming die ook de overheveling van de onroerende voorheffing voorziet. De Brusselse regering maakt van deze overname gebruik om de onroerende voorheffing te moderniseren. Zo wordt een en ander transparanter door alle bestaande artikelen verspreid over verschillende juridische bronnen te bundelen in het Wetboek van de Inkomstenbelastingen. Ook de automatisering van de inning wordt voorbereid en de ordonnantie voorziet in een modernisering en vereenvoudiging van bepaalde grondregels en basisbegrippen. (blg)

Bekijk meer informatie over de onroerende voorheffing in Brussel.