Zijn er ontmoetingsplaatsen voor Nederlandstaligen?

Brussel telt 22 gemeenschapscentra waar Nederlandstaligen onder meer samenkomen om cursussen te volgen, iets te drinken, cultuur op te snuiven,… Tevens wordt er een sportgids uitgegeven door de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) waarin alle Nederlandstalige sportclubs gebundeld staan. U kan deze en nog andere publicaties van de VGC bestellen via www.vgc.be.