Gewestbelasting

Een uitzicht op het park van de Botanique in Brussel

De gewestbelasting werd in 2016 afgeschaft

Tot en met 2015 moesten Brusselse gezinnen en zelfstandigen jaarlijks 89 euro gewestbelasting betalen. Deze forfaitaire belasting gold voor het bewonen van een gebouw, zowel voor eerste als tweede verblijfplaats.

Enkel gezinshoofden moesten de belasting betalen. De administratie baseerde zich op de situatie zoals deze was op 1 januari van het betrokken belastingjaar. Het bedrag was in zijn geheel verschuldigd en kon niet worden opgesplitst naargelang de duur van de bewoning.

Meer informatie

www.fiscaliteit.brussels
info.fiscaliteit@gob.irisnet.be
02 430 60 60
Noordstation, verdieping 1,5
Vooruitgangstraat 80
1030 Schaarbeek