Administratie bij verhuis

Een overzicht van wat u moet regelen als u net verhuisd bent.

Adreswijziging

Wijzig uw adres bij de gemeente

U moet wettelijk uw domicilie aanpassen binnen de 8 dagen na uw verhuis. Dit doet u door u aan te melden bij uw gemeentehuis of online via een formulier of mail. Kijk op de website van uw gemeente naar de mogelijkheden. Een wijkagent zal erna langskomen om te verifiëren dat u op uw nieuwe adres woont.

Zet uw naam op de deurbel

Het is aangeraden uw naam en huisnummer duidelijk zichtbaar aan uw gevel te bevestigen zodat post u goed bereikt.

Laat uw post doorsturen

Bpost heeft een doorstuurservice. Door u aan te melden versturen zij binnen een bepaalde periode alle post die op uw naam naar uw oude adres geadresseerd is meteen door naar uw nieuwe adres. Deze service is niet kosteloos.

Vraag een parkeerkaart aan

Wanneer u uw verhuis aangeeft bij uw nieuwe gemeente, wordt uw adres automatisch aangepast in de databank van de Dienst Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) van de FOD Mobiliteit en Vervoer. Het oude adres blijft op het papieren inschrijvingsbewijs staan. De controlediensten weten dat ze voor het geldige adres de databank moeten consulteren. 

Vraag een parkeerkaart aan bij uw gemeente zodat u uw auto of motor op straat kunt parkeren indien u geen garage heeft. In volgende gemeenten beheert Parking.brussels de parkeerkaarten: Anderlecht, Elsene, Evere, Ganshoren, Jette, Koekelberg, Schaarbeek, Sint-Agatha-Berchem, Sint-Jans-Molenbeek en Vorst. De andere gemeenten beheren zelf hun parkeerbeleid. 

Adreswijziging communiceren

Sommige instellingen worden automatisch op de hoogte gebracht van uw verhuis. Zodra de gemeente uw adreswijziging officieel heeft vastgelegd, krijgen zij het nieuwe adres via het Rijksregister. Het gaat om:

 • overheidsinstellingen zoals de Vlaamse Belastingdienst, Kind en Gezin, OCMW,...
 • sociale zekerheidsinstellingen
 • kinderbijslagfonds
 • ziekenfonds of mutualiteit
 • arbeidsongevallenverzekeraars
 • kassen voor jaarlijkse vakantie
 • fondsen voor bestaanszekerheid
 • gewestelijke huisvestingsmaatschappijen.

Andere instanties moet u zelf informeren over uw adreswijziging, onder meer:

 • uw werkgever
 • uw bank en uw verzekeringsmaatschappij
 • uw huisarts
 • het centrale dierenbestand (als uw hond of kat een chip heeft)
 • uw kranten- of tijdschriftenabonnement
 • verenigingen waarvan u lid bent
 • winkels waar u een klantenkaart hebt
 • websites waar u uw adres hebt geregistreerd (bv. online aankopen, ticketverkoop).

Als u werkzoekende bent, brengt u zelf de volgende diensten op de hoogte:

 • VDAB (of Actiris in Brussel)
 • uitbetalingskas voor werkloosheidsuitkeringen.

Als uw onderneming op hetzelfde adres is gevestigd en de zaak verhuist mee naar het nieuwe adres, dan moet u zelf die adreswijziging melden aan de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).

Nutsvoorzieningen

Neem de meterstanden op

Zorg voor het overzetten van uw contracten van de nutsvoorzieningen en neem op de dag van uw verhuis de meterstanden van gas, water en elektriciteit op van zowel de woning die u verlaat als de nieuwe woning. Geef binnen de drie dagen de meterstanden van je oude en nieuwe woning door. Dat doet u via het Energieovernamedocument.

Contacteer uw leverancier van internet en telefonie       

Neem ruim op voorhand contact op met uw gewenste leverancier van internet en telefonie om na te kijken of uw nieuw adres bij hen bekend is. Mogelijk moeten zij een nieuwe kabel leggen. Plan een afspraak in zo snel mogelijk na uw verhuisdatum, zo zit u niet te lang zonder internet, TV en telefoon.

Premies

Een verhuis is een ideale gelegenheid om na te kijken hoe duurzaam uw woning is en ingrepen te doen die uw energiefactuur zullen verlagen. Zo kan u premies aanvragen voor de aankoop van een energiezuinige koelkast, het plaatsen van een regenton of de aanleg van een groendak. Kijk op de website van uw gemeente of in het overzicht van Leefmilieu.Brussels.

Ideelamp