Nutsvoorzieningen

Water, internet of elektriciteit nodig? Ontdek waar u terechtkunt.

Distributienetbeheerders

Gas en elektriciteit

Sibelga is de enige regionale distributienetbeheerder voor gas en elektriciteit in Brussel.
Zij geven informatie over de aansluiting van de meters in uw nieuwe woning, de EAN-code, de capaciteit van uw meter, de datum van meteropname.

www.sibelga.be
02 549 41 00
Klantenonthaal: Emile Jacqmainlaan 96, 1000 Brussel

Water

Vivaqua zorgt voor drinkwater, neemt in Brussel de stand van de watermeters op, verstuurt de facturen en onderhoudt de distributieleidingen en het rioolnet.

www.vivaqua.be
02 518 88 08/10
info@vivaqua.be
Klantendienst Brusselse gemeenten: Keizerinlaan 17-19, 1000 Brussel

Afvalophaling

In Brussel zorgt het agentschap Net Brussel voor de openbare netheid. Op de website van Net Brussel leest u alles over de vuilophaaldiensten, onder andere op welke dagen het huisvuil opgehaald wordt in uw straat.

www.arp-gan.be
0800 981 81 (gratis)

Tv, telefoon en internet

Het aantal spelers op deze markt verandert snel in Brussel. U vindt de meest actuele informatie op https://www.internetproviders.be/.