Verhuren

Een woning verhuren kan een goede investering zijn, maar het vraagt tijd en werk. U moet wettelijke verplichtingen naleven en de woning onderhouden.

De staat van de woning

Als u een woning wilt verhuren moet deze voldoen aan enkele minimum kwaliteitseisen op het vlak van veiligheid, hygiëne en bewoonbaarheid. Een propere en goed onderhouden woning is bovendien sneller verhuurt.

De Brusselse Huisvestingscode werd ingevoerd om de vaak ontoereikende leefomstandigheden van de Brusselse huurders te verbeteren. De Huisvestingscode heeft als doel om het recht op fatsoenlijke huisvesting, zoals bepaald in artikel 23 van de Belgische Grondwet, voor alle Brusselaars in de praktijk te brengen.

Ook bent u als verhuurder verplicht om een energieprestatiecertificaat (EPB) te laten opmaken om de energiezuinigheid van de woning in kaart te brengen.

Brussel

Huurprijs

U mag de huurprijs zelf bepalen. Vanaf dat de huurprijs in het huurcontract wordt vastgelegd, kunt u die tijdens de looptijd van het contract niet meer aanpassen. Wel kan de huur jaarlijks geïndexeerd worden.

De gangbare huurprijzen in Brussel verschillen per wijk, oppervlakte, ouderdom van de woning, ... Op huurprijzen.brussels kunt u de kenmerken van uw woning ingeven om vergelijkbare huurprijzen in de buurt te kennen.

Huurcontract en waarborg

In het huurcontract worden de rechten en plichten van de huurder en de verhuurder vastgelegd. U kunt gebruik maken van de standaardcontracten  van het Brusselse Gewest. U bent verplicht de toelichtende bijlage bij het contract te voegen. U doet er goed aan om samen met uw huurders in de eerste maand van het contract een gedetailleerde plaatsbeschrijving  op te stellen. Hierop u kan terugvallen wanneer u de woning niet in dezelfde staat terugkrijgt als bij aanvang van de huur.

Het huurcontract moet de huurwet respecteren en als verhuurder bent u verplicht om het te laten registreren.

Sociaal Verhuurkantoor

Als eigenaar kunt u ervoor kiezen om uw onroerend goed te verhuren tegen een lage huurprijs aan mensen met een bescheiden inkomen. Dit kan via sociale verhuurkantoren (SVK). De SVK garandeert u een risicoloze en probleemloze verhuur. In ruil voor een prijs die onder de marktprijs blijft, geniet u van verschillende voordelen.

De belangrijkste diensten en garanties voor de eigenaar:

  • Het huurgeld wordt elke maand gewaarborgd, zelfs bij leegstand of indien de huurder niet betaalt.
  • Het SVK onderhoudt het pand als een “goede huisvader”: de eigenaar kan erop rekenen dat hij zijn pand in goede staat terugkrijgt, het SVK regelt alle nodige herstellingen, op de normale slijtage na.
  • Het SVK staat in voor het volledige beheer van de verhuur: selectie en opvolging van de huurders, sluiten en registreren van de huurovereenkomsten, plaatsbeschrijving opstellen.
  • U kunt renovatiesteun krijgen.
  • U wordt vrijgesteld van de onroerende voorheffing. 

Huurwaarborg

Een huurder in Brussel moet een huurwaarborg betalen. Alle info over huurwaarborg

U kunt zich als verhuurder aansluiten bij het huurgarantiefonds om uzelf te beschermen wanneer de huurder de huur niet meer kan betalen.

Verkopen