Fiscale voordelen

De cafetaria van Kunstencentrum Wiels in Vorst.

Sinds de fiscale hervorming zijn er een aantal fiscale voordelen afgeschaft. In de plaats kwamen er andere maatregelen (afschaffing gewestbelasting, extra korting registratierechten, ...). Wie zijn woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor in Brussel moet sinds 1 januari 2018 geen onroerende voorheffing meer betalen voor die woning.

Fiscale aftrek hypothecaire lening (woonbonus)

Sinds 1 januari 2017 is de woonbonus in Brussel afgeschaft. Dat betekent dat u uw hypothecaire lening niet meer kunt inbrengen in uw belastingaangifte. Deze regeling geldt voor alle woningaankopen na 1 januari 2017. Daar tegenover staat echter de verhoging van de korting op registratierechten

Nog afgeschaft:

Volgende belastingverminderingen in de personenbelasting worden opgeheven vanaf de inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017:

  • uitgaven voor renovatie van woningen die gelegen zijn in een zone voor positief grootstedelijk beleid;
  • uitgaven voor beveiliging van woningen tegen diefstal en brand;
  • onderhoud en de restauratie van beschermde monumenten en landschappen;
  • uitgaven voor renovatie van tegen een redelijke huurprijs verhuurde woningen;
  • uitgaven voor dakisolatie.

Meer informatie

Federale Overheidsdienst Financiën
www.minfin.fgov.be
02 572 57 57

Of contacteer een Brusselse notaris via www.notaris.be

Vrijstelling onroerende voorheffing 

Als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor in Brussel krijgt u vanaf 1 januari 2018 een vrijstelling op de onroerende voorheffing voor die woning (voor 2018 kreeg u 36% korting). Meer informatie vindt u bij de Federatie van de sociale verhuurkantoren in Brussel.

Federatie sociale verhuurkantoren Brussel
Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
02 412 72 44
www.fedsvk.be

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour