Vermindering registratierechten

fietser langs kanaal in Brussel

Koopt u een huis of appartement in Brussel? Dan moet u een notariële akte ondertekenen. Op deze akte betaalt u belastingen in de vorm van registratierechten. In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen deze 12,5%.

Geen registratierechten tot 175.000 euro

Sinds 1 januari 2017 is het systeem van de woonbonus afgeschaft in Brussel. Koopt u een eigen woning (appartement of huis) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Dan krijgt u een korting van 21.875 euro op de registratierechten (ook wel abattement genoemd). Tot en met een aankoop van 175.000 euro betaalt u namelijk geen registratierechten. 

Komt u in aanmerking voor de verminderde registratierechten? Signaleer dat dan zelf aan de notaris en onderzoek vooraf goed de voorwaarden.

Voorwaarden voor de verminderde registratierechten

 • U koopt een woning van maximum 500.000 euro (notariskosten en eventuele andere kosten inbegrepen). Boven dit bedrag gelden de gebruikelijke registratierechten van 12,5 procent;
 • Uw woning is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (19 gemeenten);
 • U bent een natuurlijke persoon (geen bedrijf of vzw ...);
 • U koopt de woning om er zelf in te gaan wonen;
 • U koop de woning in volle eigendom; De aankoop gaat over een onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning;
 • U bezit geen ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning. Er is één uitzondering: de ‘restitutietoelage’. Hebt u een ander onroerend goed in volle eigendom dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning op het moment dat u de koopovereenkomst afsluit? Als u dat doorverkoopt binnen 2 jaar na de registratie van de akte van de 2de woning, dan kunt u het abattement aanvragen via een terugbetaling;
 • U vestigt uw hoofdverblijfplaats in de woning binnen de 2 jaar na ondertekening van de akte; Koopt u een woning op plan of in aanbouw? Dan hebt u daarvoor 3 jaar de tijd;
 • U behoudt tijdens een ononderbroken periode van 5 jaar uw hoofdverblijfplaats in de woning.

Verminderde registratierechten voor woningen op plan

Sinds 1 januari 2018 gelden de verminderde registratierechten ook als u een woning (huis of appartement) op plan koopt. Deze vermindering is enkel van toepassing op de registratierechten die u betaalt voor 'de grond'. 

Verminderde registratierechten voor bouwgronden

Sinds 1 januari 2018 krijgt u ook een korting op de registratierechten als u een bouwgrond koopt. Op de eerste 87.500 euro moet u namelijk geen registratierechten van 12,5% betalen. Zo bespaart u tot 10.937,50 euro. 

U moet aan dezelfde voorwaarden voldoen als de voorwaarden die hierboven vermeld staan, maar met de volgende verschillen:

 • Het bedrag van uw bouwgrond moet lager zijn dan 250.000 euro.
 • U vestigt uw hoofdverblijfplaats op het adres van de bouwgrond binnen 3 jaar na de aankoop.
 • Opgelet: het nieuw abattement voor de aankoop van bouwgronden geldt alleen wanneer u een bouwgrond koopt met de bedoeling er zelf een woning te bouwen. 

Hebt u nog een vraag?

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bepaalt de wetgeving rond de vermindering van registratierechten, maar de federale overheid behandelt de aanvragen. Hebt u nog een specifieke vraag over de voorwaarden of zit u nog met een andere vraag over de verminderde registratierechten? Neem contact op met de federale overheid Financiën of met Fiscaliteit Brussel of. Uw notaris kan u hier ook altijd over adviseren. 

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour