Energiepremies

Een speeltuin in het Koninklijk Park in Brussel tijdens de herfst.

Leefmilieu Brussel geeft ook in 2019 energiepremies met de focus op de studie & audit, de isolatie & ventilatie en de verwarming van een woning.

Het premiebedrag hangt af van de inkomsten, de gezinssamenstelling, de leeftijd en de locatie van de woning. U kunt uw aanvraag ook elektronisch indienen.

Hier vindt u alle informatie over de energiepremies.

Voor alle premies geldt dat u de kosten eerst zelf moet betalen.

U krijgt de premie dus na uw aankoop of na het uitvoeren van de werken. Vanaf factuurdatum heeft u 12 maanden om uw dossier in te dienen.

Voor een deel van de premies wordt er maximum 50% van het factuurbedrag terugbetaald. Alle bedragen zijn inclusief btw. Kijk dit per premie na in het overzicht van de energiepremies.

De werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer en ‘volgens de regels van de kunst’, zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Het is mogelijk na te gaan of de aannemer die u gekozen heeft een ondernemingsnummer heeft. Dat kan via het Callcenter van de FOD Financiën via 02 572 57 57.

Voor werken aan een gasketel moet er ook een beroep worden gedaan op een vakman. Meer info: 02 383 02 00 of www.aardgas.be

Vraag uw energiepremie aan bij Leefmilieu Brussel

Een overzicht van de technische vereisten en de aanvraagformulieren vindt u op de website van Leefmilieu Brussel (BIM).

02 775 75 75 (maandag tot vrijdag van 9 u. tot 12.30 u. en van 13.30 u. tot 17 u.)
contactformulier website

Stuur uw brief of aangetekende zending op naar:

Leefmilieu Brussel
Departement Energiepremies
Site van Thurn & Taxis
Havenlaan 86C / 3000, 1000 Brussel

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour