Gevelrenovatie

Een straat in Brussel met woonhuizen.

De premie voor gevelrenovatie (ofwel de premie voor de verfraaiing van gevels) is bedoeld om het uitzicht van een Brusselse woning te verbeteren. Deze premie geldt enkel voor werken aan de straatkant.

Voorwaarden

 • Het gebouw moet ouder zijn dan 25 jaar.
 • Het moet aangrenzend zijn aan andere gebouwen aan minstens 1 zijde.
 • Minstens 2/3 van de verdiepingen (uitgezonderd kelder en zolder) moet als woonruimte worden gebruikt.
 • De werken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer en ‘volgens de regels van de kunst’, zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Het is mogelijk na te gaan of de aannemer die u gekozen heeft daadwerkelijk een ondernemingsnummer heeft. Dat kan via het Callcenter van de FOD Financiën via 02 572 57 57.
 • De aanvraag moet steeds gebeuren vóór de werken aanvatten.
  Begin nooit met de werken vóór het akkoord van het Gewest wordt gegeven! Vanaf dan hebt u 2 jaar tijd om de werken uit te voeren.

Aanvaarde werken

De premie betreft opknappingswerken, met andere woorden het reinigen van de gehele gevel. Dit omvat de volgende werken:

 • Het plaatsen van steigerconstructies, met inbegrip van de dekzeilen.
 • Reinigingswerken aan niet-geverfde gevels.
 • Herschilderen van gevels, voorbewerking van de onderlaag.
 • Onderhoud van ramen, buitendeuren, ijzerwerk en beschildering.
 • Onderhoud van de bestaande houten, metalen of geschilderde elementen.
 • Aanbrengen van een vochtwerende laag of een anti-graffitilaag.
 • Herstellingswerken aan het lijstwerk, de balkons of de loggia’s.
 • Bijkomende werken voor de afwerking.

Worden niet gedekt door de premie voor gevelrenovatie: ruwbouw, omvangrijke voegwerken, het vervangen van het raamwerk, etc. Deze en andere werken vallen onder de renovatiepremies.
Sommige werken zijn weliswaar facultatief, maar de gevel moet er na de werken in zijn geheel voldoende opgefrist uitzien.

Soorten eigenaars die de premie kunnen aanvragen

 • Natuurlijke personen.
 • Een vereniging van mede-eigenaars.
 • Een privaatrechtelijke rechtspersoon.
 • Een handelaar met een handelshuurcontract van meer dan 6 jaar en gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een Sociaal Verhuurkantoor.
 • Een erkende vzw die ijvert voor de renovatie van de huisvesting.

De eigenaar hoeft niet noodzakelijk in de woning te wonen.

Bedrag van de premie

De premie wordt berekend op basis van eenheidsprijzen vastgesteld door het Gewest en niet op basis van een bestek. De premie vertegenwoordigt een bepaald percentage van de aanvaarde werken.

Het bedrag van de werken moet minimum 700 euro bedragen en mag de 25.000 euro niet overschrijden (incl. btw).

Het percentage van de premie hangt af van de ligging van de woning (perimeter). Het wordt verhoogd voor de eigenaars "natuurlijke personen", volle eigenaars, met een inkomen lager dan 40.000 euro.

  Ligging van de woning
% Binnen wijkcontract In RVOHR* Buiten deze perimeters
Eigenaars tot 40.000 euro 85% 75% 55%
Eigenaars boven 40.000 euro 75% 50% 30%
Erkende vzw's die ijveren voor renovatie van huisvesting en Sociale Immobiliënkantoren 80% 80% 80%
* RVOHR: Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie

Om de perimeter te kennen waarin uw woning gelegen is, surft u naar www.huisvesting.brussels en geeft u uw adres in onder "zoek een straat op". 

Meer informatie

Alle gedetailleerde informatie vindt u bij de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 

Advies op maat? Contacteer Homegrade

Homegrade ontvangt u in het infoloket en adviseert u over uw renovatiedossier. 

Infoloket: Queteletplein 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node (dinsdag tot vrijdag van 10 u. tot 17 u. en zaterdag van 14 u. tot 17 u -behalve in schoolvakanties)
02 219 40 60 of 1810 (dinsdag tot vrijdag van 10u tot 17u en op zaterdag van 14u tot 16u)
www.homegrade.brussels
info@homegrade.brussels

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour