Herhuisvestingspremie

De voorkant van een oude garage met een vernietigde deur.

Deze premie wil huurders met een laag inkomen, die minstens één jaar in een niet-geschikte of onbewoonbare woning leven, de mogelijkheid geven om te verhuizen.

Daarnaast dient deze premie om een deel van de hogere huurprijs van een nieuwe woning te betalen.

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuistoelage en een huurtoelage. Ze zijn bestemd voor :

Meer informatie en aanvragen

U kunt deze premie aanvragen bij de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

De Herhuisvestingstoelage vervangt sinds 1 februari 2014 de 'Verhuis- en Installatietoelage en Bijdrage in het Huurgeld'.

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour