Renovatiepremies

Een bovenaanzicht van twee smalle straten met rijwoningen en bomen.

Waarvoor dient de renovatiepremie?

De renovatiepremie (ofwel de premie voor de renovatie van het woonmilieu) gaat over werken die de stabiliteit, veiligheid en gezondheid garanderen of de woning moderniseren en het comfort ervan verhogen. Deze premie moet eigenaars helpen om de bewoonbaarheid, het elementaire comfort en de veiligheid van hun woning te verbeteren. Meer informatie over de voorwaarden van deze premie leest u hieronder.

Meer informatie en aanvragen

Alle gedetailleerde informatie vindt u bij de Directie Huisvesting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Advies op maat bij uw aanvraag voor een renovatiepremie

Neem contact op met Homegrade of een van de 10 organisaties uit het Netwerk Wonen voor advies en hulp bij uw aanvraagdossier

Welke werken?

 • stabiliteit van het gebouw
 • dak (dakbedekking, dakstructuur, bijhorigheden)
 • gevelbekleding, bepleistering
 • ramen
 • behandeling tegen vocht en huiszwam
 • gas-, elektriciteits-, sanitaire en verwarmingsinstallaties
 • geluids- en thermische isolatie
 • rioleringen
 • herstelling, vervanging of plaatsing van een regenwatertank

Andere mogelijke werken

 • Werken die de woonruimte aanpassen aan de behoeften van het gezin.
 • Werken die de toegankelijkheid voor personen met een handicap verbeteren.

Voorwaarden

 • De woning moet minstens 30 jaar oud zijn.
 • Eigenaars moeten de woning bewonen of zich in de woning vestigen voor een periode van minimum 5 jaar vanaf het vereffenen van de premie. Woningen die verhuurd worden komen niet in aanmerking, tenzij u verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor (SVK).
 • Het percentage van de tussenkomst hangt af van de ligging van de woning (perimeter) en het belastbaar inkomen van het gezin (basis = uw laatst ontvangen aanslagbiljet).
    Ligging van de woning
  Inkomensplafond Gebied wijkcontract In RVOHR* Buiten deze perimeters
  Tot € 33.525 70% 70% 70%
  € 33.525 tot € 67.050 50% 40% 30%
  Boven € 67.050 40% 30% 0
  Eigenaar die verhuurt aan een SVK 80% 80% 80%
  * RVOHR: Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie

  Om de perimeter te kennen waarin uw woning gelegen is, surft u naar www.huisvesting.brussels en geeft u uw adres in onder "zoek een straat op". 

  De inkomstenplafonds worden vermeerderd met 5000 euro:

  • Indien de aanvrager(s) minder dan 35 jaar zijn op de datum van de aanvraag.
  • Per persoon fiscaal ten laste.
 • De renovatiewerken dienen uitgevoerd te worden door een aannemer en ‘volgens de regels van de kunst’, zoals beschreven door het Wetenschappelijk en Technisch Centrum voor het Bouwbedrijf (WTCB). Het is mogelijk na te gaan of de aannemer die u gekozen heeft daadwerkelijk een ondernemingsnummer heeft. Dat kan via het Callcenter van de FOD Financiën via 02 572 57 57.

 • De renovatiewerken mogen niet worden gestart voor u een "ontvangstbewijs van volledig dossier" ontvangen hebt. Dit krijgt u binnen de 30 kalenderdagen.
 • De werken moeten uitgevoerd en gefactureerd worden binnen de 2 jaar die volgen op het "ontvangstbewijs van volledig dossier".

Contacteer Homegrade of het Netwerk Wonen voor advies op maat

1. Homegrade

Gaat u renoveren en wilt u advies op maat? Neem contact op met Homegrade. Zij ontvangen u in hun infoloket en adviseren u over de aanvraag van een premie of de technische kant van uw dossier.
Bovendien publiceert Homegrade elk jaar een uitgebreide samenvatting van de beschikbare premies en voordelen voor heel Brussel. 

02 219 40 60 of 1810 (dinsdag tot vrijdag van 10 u. tot 17 u. en op zaterdag van 14 u. tot 16 u.)
Queteletplein 7, 1210 Sint-Joost-ten-Node (dinsdag tot vrijdag van 10 u. tot 17 u, zaterdag van 14 u. tot 17 u, behalve in schoolvakanties)
www.homegrade.brussels
info@homegrade.brussels

2. Netwerk Wonen

Het Netwerk Wonen bestaat uit 10 Brusselse verenigingen die zich bezighouden met stadsvernieuwing en die de participatie van bewoners in het revitalisatieproces van hun wijk ondersteunen.

Iedereen die binnen de actieradius van één van deze verenigingen woont, kan bij hen terecht voor renovatieadvies op maat, maar de prioritaire aandacht gaat uit naar de woningen binnen een Ruimte met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie (RVOHR- zie boven).
www.netwerkwonen.be

Brussel beter leren kennen? Ga mee op woontour

Op zoek naar een woning, maar u weet nog niet precies waar? Ga mee op een woontour. Tijdens deze gegidste rondleidingen met de fiets of de bus ontdekt u de wijken van Brussel.

Schrijf in voor een fietstour of een bustour