1140 Evere

Evere is een dorpse residentiële gemeente met een gevarieerd aanbod aan woningen.

Vier grote steenwegen

Evere ligt in het noordoosten van het Brussels Gewest en heeft ongeveer 38.000 inwoners op 5 km².

Gemeente Evere

De gemeente doet eerder dorps en residentieel aan dan echt stedelijk.
Vier grote steenwegen of lanen doorkruisen Evere en bepalen mee het karakter van de gemeente. Langs de Helmetsesteenweg, de Haachtsesteenweg en de Leuvensesteenweg zijn er heel wat winkels. Aan de Leopold III-laan liggen vooral bedrijven.

Evere is bereikbaar met de bus en met de tram. Op termijn komt er ook een metrolijn. De gemeente heeft heel wat sportinfrastructuur en speelruimte, maar ook kleine parkjes of groengebieden zoals het Moeraske. De Begraafplaats van de Stad Brussel staat bekend als een aangename plek om te wandelen.

Buurgemeenten hebben vaak infrastructuur zoals sportterreinen en kerkhoven op het grondgebied van Evere omdat er hier nog genoeg open ruimte is.

Het woningenbestand is er erg divers: van hoogbouw tot bescheiden rijhuizen en bel-etagewoningen.

Bruzz, de Vlaams-Brusselse media, maakte van elke gemeente een portret voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2018.