Kopen in Brussel: het abattement

Verschil tussen kopen in Brussel, Vlaanderen of Wallonië

Registratierechten

Brussel

  • 12,5%
  • vrijstelling in de vorm van het abattement: 21.875 euro korting op de registratierechten. Lees meer over het abattement.

Fiscaal voordeel

De premie BE HOME compenseert de financiële druk van de verhoogde onroerende voorheffing voor Brusselse huiseigenaars.

 

Vlaanderen

 

De woonbonus (jaarlijkse vermindering van de personenbelasting) is afgeschaft vanaf 1 januari 2020. 

 

Wallonië

 

Wooncheque gebaseerd op inkomen: tot 1.520 euro belastingvermindering

Het abattement

Als u een woning koopt in Brussel, moet u uw aankoop vastleggen bij de notaris en 12,5% registratierechten betalen. Het abattement is een vrijstelling van die registratierechten op de eerste 200.000 euro van het aankoopbedrag. Uw woning mag tot 600.000 euro kosten en u mag geen andere eigendommen hebben. 

Het abattement geldt ook voor woningen op plan en voor bouwgronden. Voor woningen op plan geldt de vermindering alleen voor de registratierechten voor de grond. Voor bouwgronden betaalt u geen registratierechten op de eerste 100.000 euro. Zo bespaart u tot 25.000 euro.

Jongeren die basketten in jeugdpark Jette.

Voorwaarden om gebruik te maken van het abattement

  • U koopt een woning van maximum 600.000 euro om zelf in de woning te gaan wonen.
  • Uw woning ligt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • U bent een natuurlijke persoon (geen bedrijf of vzw).
  • U koopt de woning in volle eigendom. De aankoop gaat over een onroerend goed dat minstens gedeeltelijk bestemd is als woning.
  • U bezit geen ander onroerend goed dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning.*
  • U vestigt uw hoofdverblijfplaats in de woning binnen 3 jaar na de ondertekening van de akte. Koopt u een woning op plan of in aanbouw? Dan hebt u daarvoor drie jaar de tijd.
  • U blijft vijf jaar ononderbroken in de woning wonen.**

*Er is één uitzondering: het abattement “door middel van een teruggave”. Indien de koper op het moment van het afsluiten van de koopovereenkomst een ander gebouw in volle eigendom heeft dat geheel of gedeeltelijk bestemd is als woning, maar het binnen 2 jaar na de datum van registratie van de verwervingsakte van de 2de woning doorverkoopt, kan het abattement aanvragen door middel van terugbetaling.

** Vanaf 1 april 2023 is er een versoepeling van de gevolgen bij niet-naleving van de vestiging van hoofdverblijfplaats gedurende de verplichte termijn van 5 jaar: het belastingvoordeel moet gedeeltelijk terugbetaald worden. De som staat in verhouding tot het aantal jaar dat de koper niet aan de voorwaarden voldeed. 

Alle info over het abattement vindt u op de website van Fiscaliteit Brussel. Vindt u geen antwoord op uw vraag? Neem contact op met Fiscaliteit Brussel of met de federale overheidsdienst Financiën. Uw notaris kan u ook altijd adviseren. 

Vrijstelling onroerende voorheffing

Als u uw woning verhuurt via een sociaal verhuurkantoor in Brussel krijgt u vanaf 1 januari 2018 een vrijstelling op de onroerende voorheffing voor die woning (in 2018 ging het om 36% korting). Meer informatie vindt u bij de Federatie van de sociale verhuurkantoren in Brussel.

Federatie sociale verhuurkantoren Brussel
Henegouwenkaai 29, 1080 Brussel
02 412 72 44
www.fedsvk.be