Hoe koopt u een woning?

Wilt u een woning kopen? Hoe begint u eraan?

Welke stappen moet u nemen?

De optie

Hebt u een woning gevonden? Wilt u nog even rustig nadenken voor u definitief beslist? Dan kunt u aan de verkoper een verkoopoptie vragen. Dat is een eenzijdige verbintenis van de verkoper om de woning niet te verkopen aan iemand anders binnen een bepaalde termijn. Niet alle eigenaars geven zomaar een verkoopoptie. Ze vragen vaak een bepaald bedrag om de optie te tekenen.

Zorg dat alle verkoopvoorwaarden nauwkeurig in de optie staan: de prijs, de betalingstermijn, wanneer u kunt verhuizen. Want als u beslist te kopen, wordt de optie meteen de verkoopovereenkomst.

  • Beslist u binnen de afgesproken termijn de woning te kopen?
    Laat het schriftelijk – en aangetekend – weten aan de verkoper. Dat heet de optie ‘lichten’. Let op: de verkoop is nu definitief. Het bedrag dat u eventueel betaalde bij de optie geldt als een voorschot op de prijs.
  • Wilt u de woning niet kopen?
    Dan hoeft u niets te doen. De verkoop gaat niet door en de eigenaar kan de woning verkopen aan iemand anders. Betaalde u toen u de optie nam? Dat geld bent u kwijt. Het geldt als schadevergoeding voor de verkoper.

U kunt u als koper ook engageren met een aankoopoptie. Het principe is hetzelfde, maar omgekeerd: laat u binnen de afgesproken termijn niets weten, dan is de koop definitief. Ook hier is de optie vaak betalend, al is dat niet verplicht.

cohousing

De compromis of voorlopige of onderhandse verkoopovereenkomst

Laat u niet misleiden door de term ‘voorlopig’: een verkoopovereenkomst is altijd bindend.

In de verkoopovereenkomst legt u alle verkoopvoorwaarden definitief vast. Neem contact op met een notaris. Dan bent u zeker dat alle nodige voorwaarden er correct instaan.

De notaris onderzoekt bijvoorbeeld of de verkoper wel de enige eigenaar is van het goed, of de beschreven oppervlakte overeenstemt met wat in het kadaster staat. Verder geeft de notaris ook advies over het overeen te komen voorschot en zorgt hij dat dat voorschot terechtkomt waar het moet zijn. De notaris adviseert u en stelt het document gratis op. Op basis daarvan stelt de notaris later de echte akte op. Let er dus op dat alle voorwaarden correct in het compromis staan.

De compromis is in de taal van de verkoper. Als u een vertaling wilt hebben, zal u dit zelf moeten regelen of vragen aan uw notaris de compromis mondeling toe te lichten in de taal die u wenst.

U vindt heel wat informatie op de website www.notaris.be. Download een standaarddocument van een verkoopovereenkomst  voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Belangrijke clausules:

  • Opschortende voorwaarde: de verkoop hangt af van de vervulling van een voorwaarde, bijvoorbeeld of u wel of niet een lening, een bouwvergunning of een bestemmingswijziging krijgt.
  • Beding van aanwas, of ‘tontine’: Dat is een contract waarmee twee of meer personen samen een onroerend goed kopen (of op een andere manier verwerven). Het deel van de persoon die als eerste overlijdt, komt automatisch toe aan de langstlevende mede-eigenaar. Hier zijn beperkingen aan verbonden. Informeer u dus bij uw notaris.

Bij een openbare verkoop is de situatie anders: de verkoopvoorwaarden, de betalingstermijnen en de kostenpercentages kunnen verschillen per openbare verkoop. Algemeen geldt dat u de kosten binnen 1 tot 8 dagen en de koopprijs tussen 1 en 2 maanden moet betalen nadat de verkoop definitief is. U kunt hier geen opschortende voorwaarde krijgen. U moet al op voorhand zeker zijn welk bedrag u kunt lenen.

verkoop

De notariële akte

Om een woning te kopen, hebt u een notaris nodig. U kunt altijd zonder extra kosten uw eigen notaris kiezen, ook al heeft de verkoper al een notaris. De notarissen verdelen dan onderling het ereloon. Het eerste advies bij de notaris is gratis.

De notaris stelt de notariële akten op. De akte wordt opgesteld in de taal van de koper. Alle Belgische notarissen zijn bevoegd om akten voor onroerende goederen in Brussel op te stellen. U kunt dus ook een notaris buiten Brussel zoeken als u in Brussel een huis koopt.

Er is een maximumtermijn van vier maanden tussen de ondertekening van de verkoopovereenkomst en van de notariële akte, die rechtszekerheid biedt.

De maandelijkse afbetaling van uw eventuele lening begint na het ondertekenen van de notariële akte.

Anderlecht

Meer informatie over de notaris en de kosten bij de aankoop van een woning

Meer informatie vindt u op de website van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Daar kunt u onder andere de bijkomende kosten berekenen bij de aankoop van een woning, een lijst van notarissen opvragen, de notariële verkopen opzoeken.

Hou rekening met verschillende kosten als u een woning koopt.

EPB-certificaat

Als u een woning koopt, moeten bepaalde attesten in orde zijn. De verkoper moet zorgen voor een bodemattest, een keuringsattest voor de elektriciteitsinstallatie en  het energieprestatiecertificaat.

Het energieprestatiecertificaat (EPB) geeft de energiescore van het gebouw weer. Zo kunt u gebouwen vergelijken. Het werkt net zoals een energielabel op uw koelkast of wasmachine (klasse A tot G). Gebouwen met bijvoorbeeld dubbele beglazing, dakisolatie en een nieuwe verwarmingsketel krijgen een goede score A, terwijl tochtige gebouwen een slechte score G krijgen.

De informatie over de energieprestatie moet u al bij de aankondiging van de verkoop krijgen. Leefmilieu Brussel heeft een online register van de EPB-certificaten van de Brusselse woningen. Het originele EPB-certificaat moet bij de verkoopakte toegevoegd worden.

Mede-eigendom

Let op: koopt u een appartement in een gebouw met meerdere eigenaars? Dan bent u mede-eigenaar. U betaalt dan ook gemeenschappelijke kosten, bijvoorbeeld voor het onderhoud van de lift, de gevel, het dak … Eén keer per jaar komt u samen met de andere eigenaars op de algemene vergadering. Samen met hen bespreekt en beslist u wat er moet gebeuren voor het welzijn van het hele gebouw. Een syndicus leidt de vergadering.

Meer weten over kopen in mede-eigendom? Lees er alles over in deze praktische gids van de Koning Boudewijnstichting.