Huurwaarborg

Huurwaarborg

Als u een woning huurt, moet u een huurwaarborg betalen. In Brussel bedraagt de huurwaarborg maximaal het dubbele van de maandelijkse huurprijs. De huurwaarborg dient om schade veroorzaakt door huurders te repareren. Als u verhuist, krijgt u de huurwaarborg helemaal terug van de verhuurder op voorwaarde dat er geen schade is. Normale gebruiksslijtage is geen schade.

Financiële hulp van het Woningsfonds

Er bestaan twee vormen van steun voor de huurwaarborg. Het Fonds analyseert je dossier en kent je, afhankelijk van je financiële situatie, een consumentenkrediet of steun via het BRUHWA-fonds toe. 

Algemene voorwaarden

 • U moet minstens 18 jaar zijn.
 • De woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.
 • De woning mag geen eigendom zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of van een openbare vastgoedmaatschappij.
 • U moet u domiciliëren op het adres van de woning binnen 3 maanden na de ondertekening van het huurcontract.
 • U mag geen eigenaar zijn van een woning.
 • U moet een huurcontract afsluiten voor minstens 12 maanden.
 • Het totaal belastbaar inkomen van u (gezin) mag niet hoger zijn dan de barema's van het Fonds

Consumentenkrediet

 • Een krediet met 0% rente
 • De aflossingsduur is gelijk aan de resterende looptijd van de huurovereenkomst
 • De maximale aflossingsduur bedraagt 24 maanden

Het BRUHWA-fonds

Bent u niet in staat om een lening terug te betalen, zelfs zonder interest? Dan is er nog een alternatief: het BRUHWA-fonds. Dat stort het geld voor de waarborg op een bankrekening op naam van de huurder. Dat gebeurt anoniem, zodat de verhuurder niet kan zien dat het geld van het BRUHWA-fonds komt

 • Om lid te worden, betaal je een maandelijkse bijdrage van € 6 tot € 33, afhankelijk van je inkomen. Ofwel staat het OCMW borg.
 • Wanneer je de woning verlaat, moet je het ontvangen krediet voor de huurwaarborg terugbetalen
 • Zodra het krediet terugbetaald is, krijg je alle maandelijkse bijdragen terug die je vanaf het begin hebt betaald

Meer informatie

www.fonds.brussels
02 504 32 11 info@fonds.brussels
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Krijgt u al hulp van een OCMW? Een leefloon of daarmee gelijkgesteld bedrag? Maatschappelijke hulp? Of is uw inkomen laag of hebt u veel schulden? Vraag dan financiële hulp bij het OCMW voor de huurwaarborg.

 

Huurtoelage

Er bestaat geen algemene huursubsidie die u helpt uw maandelijkse huur te betalen. U kan wel in aanmerking komen voor een huurtoelage als u op de wachtlijst staat voor een sociale woning of als u een woning huurt van uw gemeente of uw OCMW.