Huurwaarborg

Huurwaarborg

Als u een woning huurt, moet u een huurwaarborg betalen. In Brussel bedraagt de huurwaarborg maximaal het dubbele van de maandelijkse huurprijs. De huurwaarborg dient om schade veroorzaakt door huurders te repareren. Als u verhuist, krijgt u de huurwaarborg helemaal terug van de verhuurder op voorwaarde dat er geen schade is. Normale gebruiksslijtage is geen schade.

Financiële hulp van het woningsfonds.

Hebt u niet genoeg geld om de huurwaarborg te betalen? Vraag dan hulp bij het Woningfonds. Dat kan op twee manieren:

  1. Met een lening zonder interest

Bij het Woningfonds kunt u tot 100% van de huurwaarborg lenen. U krijgt 24 maanden om het bedrag terug te betalen, zonder interest. Om een lening voor de huurwaarborg te krijgen, moet uw inkomen onder een bepaald bedrag liggen. Het Woningfonds gaat na of u genoeg geld hebt om de huur plus de maandelijkse afbetaling van de gevraagde lening te betalen. Het Woningfonds onderzoekt ook of u geen schulden hebt.

Andere voorwaarden

  • U moet minstens 18 jaar zijn.
  • De woning moet in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest liggen.
  • De woning mag geen eigendom zijn van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij of van een openbare vastgoedmaatschappij.
  • U moet u domiciliëren op het adres van de woning binnen 3 maanden na de ondertekening van het huurcontract.
  • U mag geen eigenaar zijn van een woning.
  • U moet een huurcontract afsluiten voor minstens 12 maanden.
  1. Via het BRUHWA-fonds

Bent u niet in staat om een lening terug te betalen, zelfs zonder interest? Dan is er nog een alternatief: het BRUHWA-fonds. Dat stort het geld voor de waarborg op een bankrekening op naam van de huurder. Dat gebeurt anoniem, zodat de verhuurder niet kan zien dat het geld van het BRUHWA-fonds komt.

Er zijn twee formules om het geld terug te betalen aan het BRUHWA-fonds:

  • Ofwel betaalt u elke maand tussen 5 en 30 euro terug aan BRUHWA.
  • Ofwel staat het OCMW borg bij BRUHWA en dan hoeft u niets terug te betalen.

Meer informatie

BRUHWA-fonds
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Krijgt u al hulp van een OCMW? Een leefloon of daarmee gelijkgesteld bedrag? Maatschappelijke hulp? Of is uw inkomen laag of hebt u veel schulden? Vraag dan financiële hulp bij het OCMW voor de huurwaarborg.