Sociale woning huren

Een sociale woning huren

Hebt u een laag inkomen en zoekt u een huurwoning met een lage huurprijs? Dan kunt u zich inschrijven voor een sociale woning in Brussel. U moet aan specifieke voorwaarden voldoen en u (gezins)inkomen mag niet meer zijn dan een bepaald bedrag. U schrijft zich in voor een woning door een formulier in te vullen en samen met de gevraagde bewijsstukken in te dienen bij een van de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM’s) of de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM). 

Belangrijkste voorwaarden om recht te hebben op een sociale huurwoning:

 • U bent 18 jaar
 • Niemand uit uw gezin is eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker van een woning
 • Ten minste één volwassen lid van uw gezin moet ingeschreven zijn in een Belgische gemeente
 • Uw netto belastbaar inkomen (op jaarbasis) mag niet hoger zijn dan:
 1. 24.066,39 euro voor een alleenstaande
 2. 26.740,45 euro voor een gezin met maar één inkomen
 3. 30.560,56 euro voor een gezin met verschillende inkomens

Per kind stijgen die bedragen met 2.292,03 euro. Per gehandicapte persoon ten laste stijgen ze met 4.584,07 euro. Elk gezin mag slechts één inschrijvingsdossier indienen in het register van kandidaat-huurders. Het is verboden om inschrijvingsdossiers bij verschillende Brusselse OVM’s in te dienen.

Meer informatie over regelgeving en voorwaarden

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
www.bghm.brussels bghm@bghm.brussels
02 533 19 11 – Gratis nummer 0800 84 055
kantooradres: Guldenvlieslaan 72, 1060 Brussel

© Lies Engelen

Een woning huren via een sociaal verhuurkantoor

De Sociaal Verhuurkantoren (SVK's) beheren de verhuur van hoofdzakelijk particuliere woningen en verhuren deze tegen een verlaagde prijs aan huishoudens met een bescheiden inkomen. Het SVK is tussenpersoon tussen de huurder en de privé-eigenaar. De huurprijzen zijn wat hoger dan voor sociale woningen, maar goedkoper dan op de gewone huizenmarkt. De SVK’s worden erkend en gesubsidieerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

U bent kandidaat-huurder

De toegangsvoorwaarden zijn dezelfde als voor sociale huisvesting. U registreert zich als kandidaat-huurder bij een of meerdere  SVK's. Een deel van de SVK-kantoren verhuren alleen aan mensen die doorverwezen werden door sociale dienstverleners maar bij de meeste SVK-kantoren kan u rechtstreeks inschrijven. Een overzicht van de Brusselse SVK’s met rechstreekse inschrijving.

U bent student

SVKS is het Sociaal Verhuurkantoor voor Studenten. Vind alle info en voorwaarden op de website

Meer informatie
Federatie van Sociale Verhuurkantoren
www.fedsvk.be 

foto van kruispunt met appartementen

Huren via het OCMW

Het OCMW heeft verschillende diensten voor mensen met financiële moeilijkheden.

 • U kunt een leefloon of financiële maatschappelijke hulp aanvragen.
 • U kunt hulp vragen om uw huurwaarborg te betalen.
 • U kunt een installatiepremie aanvragen (voor wie dakloos is of op een camping woont).
 • Bij sommige OCMW’s kunt u ook een sociale woning huren. U komt voor een OCMW-woning in aanmerking als een derde van uw inkomen niet genoeg is om uw huur te betalen.
 • U kan in aanmerking komen voor een huurtoelage als u op de wachtlijst staat voor een sociale woning of als u een woning huurt van uw gemeente of uw OCMW. Er bestaat geen algemene huursubsidie die u helpt uw maandelijkse huur te betalen.

Bekijk het volledige overzicht van alle diensten van het OCMW. 

Contactgegevens van de 19 Brusselse OCMW’s

Elk van de 19 Brusselse gemeenten heeft een eigen OCMW. Niet alle OCMW’s hebben dezelfde diensten. Raadpleeg de contactgegevens van de 19 OCMW’s.

Huren bij het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Gewest verhuurt ongeveer 1500 woningen in de 19 gemeenten. De wachttijd is minimum 4 jaar. De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven.

De huurprijzen liggen tussen die van sociale huisvesting en van de privémarkt. De maandelijkse huur is ongeveer 80% van de prijs die u op de privémarkt zou betalen.

Uiteraard moet u voldoen aan voorwaarden:

 • Inkomensvoorwaarde
  Bekijk wat de inkomensvoorwaarden zijn om een huurwoning te kunnen aanvragen.  
 • Eigendomsvoorwaarde
  Niemand van uw gezin mag onroerend goed bezitten.
 • Bewonen
  Uw gezin moet de gehuurde woning bewonen. De woning is de hoofdverblijfplaats.

Meer informatie
www.fonds.brussels
02 504 32 11 - info@fonds.brussels
Zomerstraat 73, 1050 Elsene