Sociale woning huren

Huren via het OCMW

Het OCMW heeft verschillende diensten voor mensen met financiële moeilijkheden.

 • U kunt een leefloon of financiële maatschappelijke hulp aanvragen.
 • U kunt hulp vragen om uw huurwaarborg te betalen.
 • U kunt een installatiepremie aanvragen (voor wie dakloos is of op een camping woont).
 • Bij sommige OCMW’s kunt u ook een sociale woning huren.

Bekijk het volledige overzicht van alle diensten van het OCMW. 

Contactgegevens van de 19 Brusselse OCMW’s

Elk van de 19 Brusselse gemeenten heeft een eigen OCMW. Niet alle OCMW’s hebben dezelfde diensten. Raadpleeg de contactgegevens van de 19 OCMW’s.

 

Huren bij het Woningfonds

Het Woningfonds van het Brussels Gewest verhuurt ongeveer duizend woningen in de 19 gemeenten. De wachttijd is lang en nieuwe aanvragen worden niet vaak goedgekeurd. De volgorde op de wachtlijst is de volgorde van inschrijven.

De huurprijzen liggen tussen die van sociale huisvesting en van de privémarkt. De maandelijkse huur is ongeveer 80% van de prijs die u op de privémarkt zou betalen.

Uiteraard moet u voldoen aan voorwaarden:

 • Inkomensvoorwaarde
  Bekijk wat het maximaal belastbaar inkomen is om een huurwoning te kunnen aanvragen.  
 • Eigendomsvoorwaarde
  Niemand van uw gezin mag onroerend goed bezitten.
 • Bewonen
  Uw gezin moet de gehuurde woning bewonen. De woning is de hoofdverblijfplaats.

Meer informatie
www.woningfonds.be
02 504 32 11
Zomerstraat 73, 1050 Elsene

Een woning huren via een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een vzw die privéwoningen verhuurt met sociale voorwaarden. Het SVK is tussenpersoon tussen de huurder en de privé-eigenaar. De huurprijzen zijn wat hoger dan voor sociale woningen, maar goedkoper dan op de gewone huizenmarkt.

U bent kandidaat-huurder

U kunt alleen huren via een sociaal verhuurkantoor als uw inkomen niet te hoog is. Veel kantoren verhuren alleen aan mensen die doorverwezen werden door sociale dienstverleners. De voorwaarden verschillen van kantoor tot kantoor.

Klik hier voor een overzicht van de Brusselse SVK’s.

Meer informatie
Federatie van Sociale Verhuurkantoren
www.fedsvk.be 

Sommige gemeenten hebben ook een gemeentelijk sociaal verhuurkantoor.

foto van kruispunt met appartementen

Een sociale woning huren

Met een bescheiden inkomen komt u in Brussel in aanmerking voor een sociale woning. Er zijn wel wat voorwaarden:

 • Niemand uit uw gezin mag eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een woning.
 • Uw netto belastbaar inkomen (op jaarbasis) mag niet hoger zijn dan:
 1. 22.954,44 euro voor een alleenstaande
 2. 25.510,50 euro voor een gezin met maar één inkomen
 3. 29.154,90 euro voor een gezin met verschillende inkomens

Per kind stijgen die bedragen met 2.186,61 euro. Per gehandicapte persoon ten laste stijgen ze met 4.297,17 euro. Als u volgend jaar op pensioen gaat, hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde.

 • Als u bij een vastgoedmaatschappij wilt huren, mag u geen openstaande geschillen hebben met die maatschappij. Dat betekent dat u alle huur en lasten betaald moet hebben en dat u in het verleden de gehuurde ruimten waardig gebruikt hebt.
 • U of iemand anders (geen kind ten laste) uit uw gezin moet inschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister. Een aanvraagdocument van de Regularisatiecommissie kan ook.

Als niemand uit uw gezin hieraan voldoet, kunt u toch nog inschrijven bij verschillende sociale vastgoedmaatschappijen en daardoor plaatsen winnen op de wachtlijst. Dan moet u voldoen aan één van deze voorwaarden:

 • U hebt een attest van immatriculatie.
 • U kreeg het bevel het grondgebied te verlaten maar dat bevel werd niet verlengd of is niet vervallen.
 • U hebt een nog niet vervallen aankomstverklaring, zoals bedoeld in bijlage 3 van de wet van 15 december 1980.
 • U hebt een bijzonder verblijfsdocument, zoals bedoeld in bijlage 35 van de wet van 15 december 1980.
 • U hebt een bewijs dat u bij de Raad van State in beroep ging tegen verwijdering van het grondgebied, op grond van de wet van 15 december 1980.

Schrijf altijd in met dezelfde gezinssamenstelling. Elke meerderjarige (niet ten laste) kan maar deel uitmaken van één kandidaat-huurdersgezin.

Meer informatie

Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
www.bghm.brussels
bghm@bghm.brussels
02 533 19 11 – Gratis nummer 0800 84 055
Jourdanstraat 45-55, 1060 Sint-Gillis