Domicilie

Verhuizen en uw domicilie veranderen

Uw hoofdverblijfplaats of domicilie is de plaats waar u het grootste deel van uw tijd doorbrengt, waar u woont.

Als u naar Brussel verhuist met een huurcontract voor een hoofdverblijfplaats, moet u uw nieuwe adres doorgeven aan de dienst Bevolking in uw nieuwe gemeente. Na uw verhuizing hebt u acht werkdagen om langs te gaan in het gemeentehuis. Soms kunt u uw adresverandering ook elektronisch doorgeven. Kijk op de website van uw gemeente om de mogelijkheden te zien.


U bent verplicht om u te domiciliëren in uw feitelijke woonplaats. Doet u dat niet en gebruikt u de woonplaats als tweede verblijf (en hebt u dus uw domicilie op een ander adres), dan moet u belastingen betalen voor een tweede verblijf. Het bedrag van die belasting verschilt van gemeente tot gemeente. U kijkt best op de website van uw gemeente zelf om het exacte bedrag te weten.

Voor kotstudenten is er een andere regeling: ofwel zijn ze vrijgesteld van de belasting, ofwel is het tarief veel lager.